Wonen

Wonen

Een prettig leven heeft heel veel te maken met hoe je woont. Een fatsoenlijk dak boven je hoofd, een fijn thuis in een omgeving waar je een bestaan kunt opbouwen.

Net als de meeste inwoners vind ik het heerlijk om in een van de dorpen in Hollands Kroon te wonen.

Toch is dat geluk niet iedereen gegund. Er zijn te weinig passende woningen voor starters die zich graag in hun vertrouwde omgeving willen vestigen, voor ouderen die behoefte hebben aan minder tuin en minder slaapkamers, voor mensen die door een scheiding of door andere omstandigheden hun huis uit moeten.

De afgelopen jaren is ingezet op marktwerking en is woningbouw overgelaten aan projectontwikkelaars. Er zijn dan ook heel wat kapitale huizen gebouwd.

Dat is de Partij van de Arbeid een doorn in het oog. We hebben voortdurend gepleit voor meer betaalbare woningen en bij grotere ontwikkelingen voor 30% sociale huurwoningen. In de gemeente Niedorp was dat al bedongen, maar in ‘t Veld Noord is daar helaas slechts een fractie van overgebleven.

Enkele jaren geleden hebben we een voorstel voor gemeentelijke startersleningen ingediend – met financiële onderbouwing. Dat is door de coalitiepartijen weggestemd. Beschamend; alle ons omringende gemeenten hebben zo’n regeling en het geeft starters net dat duwtje in de rug om een huis te kunnen kopen. Ik viel dan ook bijna van mijn stoel van verbazing toen de wethouder in de beeldvormende vergadering over de woonvisie plotseling betoogde dat de gemeente meer regie moet hebben op woningbouw, maar ook – zij het schoorvoetend – de mogelijkheid voor startersleningen wilde onderzoeken!

Bovendien vinden wij ook al jaren dat er veel meer ruimte moet zijn voor nieuwe woonvormen en hoewel ons voorstel voor de ‘LAT’ woning is aangenomen, is er nooit serieus werk van gemaakt. Terwijl de roep om meer woningen met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen – waar je elkaar kunt ontmoeten en helpen zonder je huishouden te delen – groeit. Daar zou de gemeente veel meer voor open moeten staan.

We zullen blijven hameren op de bouw van meer betaalbare woningen en een andere invulling van bestaande woningen of andere gebouwen. Langzamerhand zullen ook de meest behoudende partijen moeten inzien dat het roer om moet.


Sylvia Buczynski, Fractievoorzitter / raadslid

Bekijk ook

Het algemeen belang

Reginald Visser, Raadslid
“Het algemeen belang “, wat is dat eigenlijk? Het algemeen belang is een begrip dat gemakkelijk in politieke discussies wordt gebruikt, maar waar iedereen zo zijn of haar eigen invulling aan geeft.

Ik mis…

Carin Muileboom, Bode
Ik mis... Het fysieke werk voor de gemeenteraad. Alles is online. Geen raadsvergadering, presidium, inspreekuur of beeldvormende vergaderingen. En geen fysieke overleggen met de andere griffiecollega’s.