Gemeenteraadsnieuws

Gemeenteraad te gast in Winkel

Voor het maandelijkse Raadscafé waren de raadsleden op donderdag 4 juli 2024 te gast in de Lucaskerk in Winkel. Tijdens het Raadscafé kunnen inwoners in gesprek met de raad over onderwerpen, waarvoor zij aandacht willen vragen.

Coalitie Hollands Kroon gaat verder met vier wethouders

Na het opstappen van de wethouder van GroenLinks hebben de overige coalitiepartijen OHK, SHK, PvdA en D66 zich beraden over de ontstane situatie.

De gemeenteraad blikt vooruit naar 2025

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni 2024 stond de Kadernota op de agenda. De kadenota is een financiële vooruitblik naar 2025. Deze is gemaakt in samenwerking met de gemeenteraad. Aan de hand van de kadernota kan de begroting voor 2025 worden opgesteld. Ook wordt er met de kadernota een financieel doorkijkje gegeven tot en met 2028.

Nieuwe kadernota akkoord bevonden door de gemeenteraad

Donderdagavond 20 juni is de nieuwe kadernota aan de gemeenteraad van Hollands Kroon gepresenteerd. Na beantwoording van vragen van de raadsleden is de kadernota akkoord bevonden.

Gemeenteraad te gast in Breezand

Voor het maandelijkse raadscafé waren de raadsleden op donderdag 13 juni te gast bij voetbalvereniging Z.A.P. in Breezand. Tijdens het raadscafé kunnen inwoners in gesprek met de raad over onderwerpen waarvoor zij aandacht willen vragen.

Gemeenschappelijke regelingen, Veiligheid, Cultuurvisie en Kadernota

De raadsvergadering van 6 juni stond in het teken van de gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente deelneemt. Maar ook werden de Kadernota Veiligheid en de Cultuurvisie vastgesteld. De volgende raadsvergadering is op 20 juni.

Teleurstelling bij college over medewerking RWS aan geluidswal A7 bij Wieringerwerf

Rijkswaterstaat (RWS) wil alleen onder meer voorwaarden meewerken aan het plaatsen van een nieuw geluidsscherm langs de A7 bij Wieringerwerf. Dat heeft RWS aan de gemeente laten weten. Dit is voor het college zowel een verrassing als een enorme teleurstelling.

Wethouder Lilian Peters legt haar taken neer

Bij de start van de raadsvergadering van 23 mei 2024 heeft Lilian Peters aangegeven haar werkzaamheden als wethouder per direct neer te leggen. Dat deed zij naar aanleiding van het beeld dat is ontstaan na berichten in de media.

Lokale Inclusie Agenda

De gemeenteraad heeft 18 april de Lokale Inclusie Agenda vastgesteld. Gewoon meedoen is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Nederland leven ongeveer 2 miljoen mensen met een handicap of chronische ziekte.

Thijs Winter benoemd als kinderburgemeester

In de raadsvergadering van 18 april is Thijs Winter benoemd als (eerste) kinderburgemeester van Hollands Kroon. Na het afleggen van de belofte kreeg Thijs de ambtsketen omgehangen door burgemeester Rian van Dam. Thijs Winter is 10 jaar en woont in Anna Paulowna. Hij zit in groep 7 van IKC De Kroon.