Gemeenteraadsnieuws

Gemeenschappelijke regelingen

De raadsvergadering van 15 februari stond voor een groot deel in het teken van de gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenteraad te gast in Barsingerhorn

Voor het maandelijkse Raadscafé waren de raadsleden op 8 februari te gast bij de paardensportvereniging Bucephalus.

Kort maar krachtige raadsvergadering

De raadsvergadering van 25 januari was kort maar krachtig. De voorstellen op de agenda konden zonder bespreking unaniem worden vastgesteld, omdat de raadsleden hier geen opmerkingen over hadden. Vastgesteld zijn…

Gemeenteraad te gast in Nieuwe Niedorp 

Voor het maandelijkse Raadscafé waren de raadsleden 18 januari te gast in dorpshuis Prins Maurits in Nieuwe Niedorp. Tijdens Raadscafé kunnen inwoners in gesprek met de raad over onderwerpen waarvoor…

Hollands Kroon peilt mening van inwoners over de woon- en leefomgeving

Deze week ontvangen 3.600 inwoners van de gemeente Hollands Kroon een brief met een uitnodiging om de inwonerspeiling in te vullen. Doen we het als gemeente goed en wat kan beter?

Laatste raadsvergadering en raadscafé van 2023

In deze raadsvergadering is de hoogte van de belastingen voor 2024 vastgesteld.

31 sociale huurwoningen en 10 bouwkavels in het Polderpark Anna Paulowna

Ben Broxterman, directeur-bestuurder van Woningstichting Anna Paulowna en wethouder Mark Versteeg hebben hun handtekening gezet onder de plannen voor het Polderpark in Anna Paulowna. Aan het Kruiszwin, naast de Poldertuin, komen 31 sociale huurwoningen en 10 bouwkavels.

Kansen voor het sportpark en woningbouw in Anna Paulowna verder bekeken

Deze week hebben de gemeente Hollands Kroon, de sportverenigingen op sportpark Kleine Sluis, de ijsbaanvereniging en de grondeigenaren van de zuidwestzijde van de Randweg in Anna Paulowna hun handtekening gezet onder een zogenoemde intentieovereenkomst. Hiermee zeggen zij samen de mogelijkheden te gaan bekijken voor de bouw van een vervangende sporthal, het eventueel verplaatsen van het huidige sportcomplex en de ijsbaan, en de bouw van woningen.

Locatie Hoornseweg Middenmeer tijdelijke huisvestingslocatie voor Oekraïense vluchtelingen, spoedzoekers en statushouders.

Het college van Hollands Kroon heeft besloten om de locatie aan de Hoornseweg in Middenmeer aan te wijzen als tijdelijke huisvestingslocatie voor drie doelgroepen, te weten opvang Oekraïense vluchtelingen, spoedzoekers en statushouders. Omdat er een groot tekort aan woningen is, wordt op meer plekken in de gemeente gezocht naar tijdelijke woonoplossingen. Middenmeer is hierbij de eerste locatie die definitief wordt aangewezen.

De begroting 2024 is vastgesteld

Wethouder Maarten Versluis: “Gisteravond (donderdag 2 november) mocht ik felicitaties in ontvangst nemen als wethouder Financiën nadat de begroting voor 2024 door de gemeenteraad werd aangenomen. De verschillende fracties hebben duidelijk aangegeven waarover zorgen bestaan en waar ze meer focus verwachten. We mogen en gaan aan de slag!”