Mijn ervaringen als jongste raadslid

Mijn ervaringen als jongste raadslid

We zijn nu dik over de helft van de gemeenteraadsperiode en dat is een goed moment om eens terug te kijken. In maart 2018 werd ik als jongste raadslid (19) verkozen in een gemeenteraad waarin de gemiddelde leeftijd 60 jaar was. Ik werd met voorkeursstemmen gekozen, waarschijnlijk vooral door de jonge mensen uit onze gemeente. Dit was een hele prestatie. Zeker omdat Paasvee op dezelfde dag viel en veel jongeren die dag dus ‘druk’ waren. Nu vraag je je misschien af hoe ik het vol hou in de raad. Ik moet zeggen dat ik in het eerste half jaar wel wat wantrouwend aangekeken werd. Ze wisten niet helemaal hoe ze met mij om moest gaan. Ze namen me niet serieus en weigerden soms zelfs te reageren op vragen die ik stelde in de raad. Ook werd ik meermaals bij mijn voornaam genoemd in de vergadering. Dat is niet hoe het hoort. In de loop der tijd is het vertrouwen verbeterd. Soms heb ik nog wel met discriminerende opmerkingen te maken. Zo zei een collega raadslid laatst tegen mij dat mijn hersenen nog niet goed ontwikkeld zijn vanwege mijn leeftijd. En dat mijn verstand misschien later komt, nadat ik om een bron vroeg voor een bewering die was gedaan. Uit zo’n opmerking blijkt natuurlijk weinig respect…

In een ouder gezelschap zoals onze gemeenteraad is de manier van vergaderen heel anders dan ik gewend ben. Ik vond de vergaderingen langzaam, weinig enthousiast en heel erg op de details gericht. Ik hou juist van een energiek, prikkelend debat. Dit was wennen voor mij. Leuk was het dan ook toen we een keer onze eigen vergaderorde bespraken. Ik deed aan de raad de oproep om wat minder lange inspreekteksten te schrijven. Met kortere inspreekteksten kom je dichter bij de kern en raak je de luisteraar niet kwijt. Dit werd met enthousiasme ontvangen.

Ook heb ik meerdere moties en amendementen in mogen dienen die specifiek gericht zijn op jongeren. Hieruit is zelfs een werkgroep gevormd met het doel de jongeren meer te betrekken bij de (gemeentelijke) politiek. Van deze werkgroep ben ik de voorzitter. Vanuit deze werkgroep gaan we volgend jaar een leuke activiteitenweek organiseren, als corona het toelaat. Ik heb nog heel veel plezier in het raadswerk en ik ben erg gemotiveerd om me de komende jaren in te blijven zetten voor de mensen in onze gemeente.


Daan Pruimboom, Fractieondersteuner

Bekijk ook

Het algemeen belang

Reginald Visser, Raadslid
“Het algemeen belang “, wat is dat eigenlijk? Het algemeen belang is een begrip dat gemakkelijk in politieke discussies wordt gebruikt, maar waar iedereen zo zijn of haar eigen invulling aan geeft.

Ik mis…

Carin Muileboom, Bode
Ik mis... Het fysieke werk voor de gemeenteraad. Alles is online. Geen raadsvergadering, presidium, inspreekuur of beeldvormende vergaderingen. En geen fysieke overleggen met de andere griffiecollega’s.