Gemeenteraad Hollands Kroon 2023

Welkom op de website
van degemeenteraad
Hollands Kroon

Uitgelicht gemeenteraadsnieuws

Gemeenschappelijke regelingen, Veiligheid, Cultuurvisie en Kadernota

De raadsvergadering van 6 juni stond in het teken van de gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente deelneemt. Maar ook werden de Kadernota Veiligheid en de Cultuurvisie vastgesteld. De volgende raadsvergadering is op 20 juni.

Teleurstelling bij college over medewerking RWS aan geluidswal A7 bij Wieringerwerf

Rijkswaterstaat (RWS) wil alleen onder meer voorwaarden meewerken aan het plaatsen van een nieuw geluidsscherm langs de A7 bij Wieringerwerf. Dat heeft RWS aan de gemeente laten weten. Dit is voor het college zowel een verrassing als een enorme teleurstelling.

Gemeenteraad te gast in eigen huis

Voor het maandelijkse raadscafé is de raad normaliter te gast op een wisselende locatie in de gemeente. Het raadscafé op 28 mei jl. werd echter in eigen huis gehouden (MFA De Ontmoeting), omdat aansluitend een tweetal informatieve bijeenkomsten voor de raad waren georganiseerd.

Hoe werkt de gemeenteraad?

Digitale informatieschermen bij u in de buurt

Informeren
Wilt u op de hoogte blijven van de informatie vanuit de gemeente? Doet u dat liever niet online? We vinden het belangrijk om iedereen goed te informeren. Denk aan het laatste nieuws uit uw buurt, werkzaamheden, de vergaderingen van de gemeenteraad, bijeenkomsten enzovoort. Daarom hangen er schermen op verschillende locaties door heel Hollands Kroon waar u deze actuele informatie op vindt.

De gemeenteraad

Raad
De gemeenteraad is de vertegenwoordiging van de inwoners. De gemeenteraad spreekt namens de inwoners. De raad stelt kaders voor de uitvoering van beleid. Zij maken dus de regels en afspraken voor de gemeente en bepalen hoe burgemeester en wethouders hun werk moeten uitvoeren.

Veelgestelde vragen

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft 29 zetels verdeeld over 9 politieke partijen. Lees hier meer over de gemeenteraad.

Een amendement wordt ingediend tijdens een raadsvergadering als één of meerdere raadsleden een wijziging willen aanbrengen in een voorgesteld besluit dat op dat moment op de agenda van de raad staat. Wanneer een amendement wordt aangenomen, wordt het voorgesteld besluit gewijzigd vastgesteld.

Er zijn verschillende soorten moties. We leggen ze hieronder uit.

Motie

Een motie kan door één of meerdere raadsleden worden ingediend. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht aan het college beschreven over een onderwerp dat op dat moment op de agenda van de raadsvergadering staat. Deze wordt tijdens de raadsvergadering aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college kan aangeven de motie over te nemen maar kan haar ook ontraden. Als een motie door de raad wordt aangenomen moet het college deze in principe uitvoeren of gemotiveerd aangeven waarom het dat niet wil.

Motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat

Een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat is hetzelfde als hierboven beschreven. Alleen gaat dit dan over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat.

Motie van wantrouwen

Met een motie van wantrouwen spreekt de gemeenteraad uit geen of niet langer vertrouwen te hebben in het college, of een lid van het college. Wanneer deze motie wordt aangenomen volgt er over het algemeen ontslag of stapt degene zelf op.

De raad kan ook een motie van treurnis aannemen. Daarmee keurt de raad gedrag, een uitspraak e.d. af, maar dat hoeft niet te leiden tot ontslag.

Een raadsgriffier levert een belangrijke bijdrage in het functioneren van de lokale democratie. Hij is het eerste aanspreekpunt van de raad. En is namens de gemeenteraad de vertegenwoordiger, belangenbehartiger en gesprekspartner in de driehoek met de burgemeester en de gemeentesecretaris, maar bovenal is de raadsgriffier een adviseur van raad en raadsleden.

Dit is de website van de gemeenteraad. Meer informatie over het college van burgemeester en wethouders, vindt u op www.hollandskroon.nl.

Ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst, tenzij de inhoud herleidbaar is tot een of meer andere individuele personen (niet zijnde de afzender). Hierop staan bijvoorbeeld brieven of mails van inwoners, maar ook memo’s van het college om de raad te informeren. De griffier zorgt ervoor dat deze lijst aan de leden van de raad bekend wordt gemaakt. Alle ingekomen stukken kunnen door de leden van de raad worden gelezen. De raad stelt tijdens de raadsvergadering de lijst met ingekomen stukken vast. Op verzoek van een raadslid kan de voorgestelde wijze van afhandeling van onderwerpen op de ‘lijst ingekomen stukken’ (LIS) worden gewijzigd.

Raadsstukken vindt u op https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl. Deze website is het digitale vergadersysteem van de gemeente waarin u alle vergaderingen met bijbehorende documenten op één centrale plek vindt.

Contact met Griffie

Vragen of opmerkingen voor de gemeenteraad gaan via de Griffie. Zij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
E-mailadres*
Vul uw e-mailadres in. We vragen u om dit twee keer te doen. Zo weten we zeker dat u de bevestiging op het juiste e-mailadres ontvangt.
Meer weten over hoe de gemeente omgaat met de registratie van uw persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid(opent in nieuw tabblad) en de servicevoorwaarden(opent in nieuw tabblad) van Google zijn van toepassing.

Wat de griffie doet

Het team van de griffie bestaat uit: 

 • griffier; 
 • raadsadviseur; 
 • junior raadsadviseur; 
 • griffiemedewerker; 
 • twee bodes. 

De griffie adviseert, faciliteert en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden, zodat de raadsleden optimaal hun kader stellende, controlerende en volks vertegenwoordigende rol kunnen uitoefenen. Dit betekent dat de griffie: 

 1. een regiefunctie heeft. En goed samenwerkt met de ambtelijke organisatie;  
 1. het secretariaat voert van de raad, het presidium, de auditcommissie, de Rekenkamer, de vertrouwenscommissie, de commissie klankbordgesprekken, de werkgeverscommissie en de door de raad ingestelde klankbordgroepen en werkgroepen;  
 1. informatie, advies en bijstand aan de raad regisseert;  
 1. onderzoeken begeleidt;  
 1. de dienstverlening verzorgt aan raadsleden en als vraagbaak fungeert;  
 1. de informatievoorziening aan de raad verzorgt;  
 1. ondersteuning biedt in contacten tussen de raad en burgers;  
 1. de raadscommunicatie (uitvoering communicatieplan) verzorgt;  
 1. beeldvormende vergaderingen, werkbezoeken en het gesprek met de raad (raadscafé) voorbereidt. 

Daarnaast voert de griffier periodiek overleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris om werkzaamheden en processen af te stemmen.