Gemeenteraad Hollands Kroon 2023

Welkom op de website
van degemeenteraad
Hollands Kroon

Uitgelicht gemeenteraadsnieuws

Gemeenschappelijke regelingen

De raadsvergadering van 15 februari stond voor een groot deel in het teken van de gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenteraad te gast in Barsingerhorn

Voor het maandelijkse Raadscafé waren de raadsleden op 8 februari te gast bij de paardensportvereniging Bucephalus.

Kort maar krachtige raadsvergadering

De raadsvergadering van 25 januari was kort maar krachtig. De voorstellen op de agenda konden zonder bespreking unaniem worden vastgesteld, omdat de raadsleden hier geen opmerkingen over hadden. Vastgesteld zijn…
Sonja Mulderij

Het begon met een kop thee

Op meerdere keerpunten in ons leven zijn daar mensen, die ons net dat ene zetje geven om de sprong te wagen. Hoe vaak heb je gedacht: ‘Kan ik dit wel?’, of: ‘Wat als het niet lukt?’. Deze gedachte heb ik regelmatig. Ik wil namelijk dat wat ik doe, ook graag goed doen.

Sonja Mulderij, Raadslid

Hoe werkt de gemeenteraad?

College van burgemeester en wethouders

Raad
De raad stelt (beleids)kaders. Het college voert het uit. Ook zorgt het college voor de uitvoering van de wetgeving van het Rijk (medebewind).

Websites van de fracties/politieke partijen

Informeren
Wilt u contact met een politieke partij of wilt u informatie? In dit overzicht staan alle websites van de politieke partijen van de gemeenteraad van Hollands Kroon:

Veelgestelde vragen

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft 29 zetels verdeeld over 9 politieke partijen. Lees hier meer over de gemeenteraad.

Een amendement wordt ingediend tijdens een raadsvergadering als één of meerdere raadsleden een wijziging willen aanbrengen in een voorgesteld besluit dat op dat moment op de agenda van de raad staat. Wanneer een amendement wordt aangenomen, wordt het voorgesteld besluit gewijzigd vastgesteld.

Er zijn verschillende soorten moties. We leggen ze hieronder uit.

Motie

Een motie kan door één of meerdere raadsleden worden ingediend. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht aan het college beschreven over een onderwerp dat op dat moment op de agenda van de raadsvergadering staat. Deze wordt tijdens de raadsvergadering aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college kan aangeven de motie over te nemen maar kan haar ook ontraden. Als een motie door de raad wordt aangenomen moet het college deze in principe uitvoeren of gemotiveerd aangeven waarom het dat niet wil.

Motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat

Een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat is hetzelfde als hierboven beschreven. Alleen gaat dit dan over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat.

Motie van wantrouwen

Met een motie van wantrouwen spreekt de gemeenteraad uit geen of niet langer vertrouwen te hebben in het college, of een lid van het college. Wanneer deze motie wordt aangenomen volgt er over het algemeen ontslag of stapt degene zelf op.

De raad kan ook een motie van treurnis aannemen. Daarmee keurt de raad gedrag, een uitspraak e.d. af, maar dat hoeft niet te leiden tot ontslag.

Een raadsgriffier levert een belangrijke bijdrage in het functioneren van de lokale democratie. Hij is het eerste aanspreekpunt van de raad. En is namens de gemeenteraad de vertegenwoordiger, belangenbehartiger en gesprekspartner in de driehoek met de burgemeester en de gemeentesecretaris, maar bovenal is de raadsgriffier een adviseur van raad en raadsleden.

Dit is de website van de gemeenteraad. Meer informatie over het college van burgemeester en wethouders, vindt u op www.hollandskroon.nl.

Ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst, tenzij de inhoud herleidbaar is tot een of meer andere individuele personen (niet zijnde de afzender). Hierop staan bijvoorbeeld brieven of mails van inwoners, maar ook memo’s van het college om de raad te informeren. De griffier zorgt ervoor dat deze lijst aan de leden van de raad bekend wordt gemaakt. Alle ingekomen stukken kunnen door de leden van de raad worden gelezen. De raad stelt tijdens de raadsvergadering de lijst met ingekomen stukken vast. Op verzoek van een raadslid kan de voorgestelde wijze van afhandeling van onderwerpen op de ‘lijst ingekomen stukken’ (LIS) worden gewijzigd.

Raadsstukken vindt u op https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl. Deze website is het digitale vergadersysteem van de gemeente waarin u alle vergaderingen met bijbehorende documenten op één centrale plek vindt.

Contact met Griffie

Vragen of opmerkingen voor de gemeenteraad gaan via de Griffie. Zij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
E-mailadres*
Vul uw e-mailadres in. We vragen u om dit twee keer te doen. Zo weten we zeker dat u de bevestiging op het juiste e-mailadres ontvangt.
Meer weten over hoe de gemeente omgaat met de registratie van uw persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid(opent in nieuw tabblad) en de servicevoorwaarden(opent in nieuw tabblad) van Google zijn van toepassing.

Wat de griffie doet

Het team van de griffie bestaat uit: 

 • griffier; 
 • raadsadviseur; 
 • junior raadsadviseur; 
 • griffiemedewerker; 
 • twee bodes. 

De griffie adviseert, faciliteert en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden, zodat de raadsleden optimaal hun kader stellende, controlerende en volks vertegenwoordigende rol kunnen uitoefenen. Dit betekent dat de griffie: 

 1. een regiefunctie heeft. En goed samenwerkt met de ambtelijke organisatie;  
 1. het secretariaat voert van de raad, het presidium, de auditcommissie, de Rekenkamer, de vertrouwenscommissie, de commissie klankbordgesprekken, de werkgeverscommissie en de door de raad ingestelde klankbordgroepen en werkgroepen;  
 1. informatie, advies en bijstand aan de raad regisseert;  
 1. onderzoeken begeleidt;  
 1. de dienstverlening verzorgt aan raadsleden en als vraagbaak fungeert;  
 1. de informatievoorziening aan de raad verzorgt;  
 1. ondersteuning biedt in contacten tussen de raad en burgers;  
 1. de raadscommunicatie (uitvoering communicatieplan) verzorgt;  
 1. beeldvormende vergaderingen, werkbezoeken en het gesprek met de raad (raadscafé) voorbereidt. 

Daarnaast voert de griffier periodiek overleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris om werkzaamheden en processen af te stemmen.