Gemeenteraad Hollands Kroon 2023

Welkom op de website
van degemeenteraad
Hollands Kroon

Uitgelicht gemeenteraadsnieuws

Gemeenteraad te gast in Winkel

Voor het maandelijkse Raadscafé waren de raadsleden op donderdag 4 juli 2024 te gast in de Lucaskerk in Winkel. Tijdens het Raadscafé kunnen inwoners in gesprek met de raad over onderwerpen, waarvoor zij aandacht willen vragen.

Coalitie Hollands Kroon gaat verder met vier wethouders

Na het opstappen van de wethouder van GroenLinks hebben de overige coalitiepartijen OHK, SHK, PvdA en D66 zich beraden over de ontstane situatie.

De gemeenteraad blikt vooruit naar 2025

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni 2024 stond de Kadernota op de agenda. De kadenota is een financiële vooruitblik naar 2025. Deze is gemaakt in samenwerking met de gemeenteraad. Aan de hand van de kadernota kan de begroting voor 2025 worden opgesteld. Ook wordt er met de kadernota een financieel doorkijkje gegeven tot en met 2028.

Hoe werkt de gemeenteraad?

Beeldvormende vergaderingen

Vergaderingen en bijeenkomsten
De gemeenteraad van Hollands Kroon maakt onderscheid tussen beeldvormende- en informerende bijeenkomsten.  Beiden zijn gericht op het verkrijgen van informatie.

BOB Vergadermodel

Raad
De raad van Hollands Kroon vergadert volgens het BOB-model: Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming

Veelgestelde vragen

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft 29 zetels verdeeld over 9 politieke partijen. Lees hier meer over de gemeenteraad.

Een amendement wordt ingediend tijdens een raadsvergadering als één of meerdere raadsleden een wijziging willen aanbrengen in een voorgesteld besluit dat op dat moment op de agenda van de raad staat. Wanneer een amendement wordt aangenomen, wordt het voorgesteld besluit gewijzigd vastgesteld.

Er zijn verschillende soorten moties. We leggen ze hieronder uit.

Motie

Een motie kan door één of meerdere raadsleden worden ingediend. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht aan het college beschreven over een onderwerp dat op dat moment op de agenda van de raadsvergadering staat. Deze wordt tijdens de raadsvergadering aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college kan aangeven de motie over te nemen maar kan haar ook ontraden. Als een motie door de raad wordt aangenomen moet het college deze in principe uitvoeren of gemotiveerd aangeven waarom het dat niet wil.

Motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat

Een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat is hetzelfde als hierboven beschreven. Alleen gaat dit dan over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat.

Motie van wantrouwen

Met een motie van wantrouwen spreekt de gemeenteraad uit geen of niet langer vertrouwen te hebben in het college, of een lid van het college. Wanneer deze motie wordt aangenomen volgt er over het algemeen ontslag of stapt degene zelf op.

De raad kan ook een motie van treurnis aannemen. Daarmee keurt de raad gedrag, een uitspraak e.d. af, maar dat hoeft niet te leiden tot ontslag.

Een raadsgriffier levert een belangrijke bijdrage in het functioneren van de lokale democratie. Hij is het eerste aanspreekpunt van de raad. En is namens de gemeenteraad de vertegenwoordiger, belangenbehartiger en gesprekspartner in de driehoek met de burgemeester en de gemeentesecretaris, maar bovenal is de raadsgriffier een adviseur van raad en raadsleden.

Dit is de website van de gemeenteraad. Meer informatie over het college van burgemeester en wethouders, vindt u op www.hollandskroon.nl.

Ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst, tenzij de inhoud herleidbaar is tot een of meer andere individuele personen (niet zijnde de afzender). Hierop staan bijvoorbeeld brieven of mails van inwoners, maar ook memo’s van het college om de raad te informeren. De griffier zorgt ervoor dat deze lijst aan de leden van de raad bekend wordt gemaakt. Alle ingekomen stukken kunnen door de leden van de raad worden gelezen. De raad stelt tijdens de raadsvergadering de lijst met ingekomen stukken vast. Op verzoek van een raadslid kan de voorgestelde wijze van afhandeling van onderwerpen op de ‘lijst ingekomen stukken’ (LIS) worden gewijzigd.

Raadsstukken vindt u op https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl. Deze website is het digitale vergadersysteem van de gemeente waarin u alle vergaderingen met bijbehorende documenten op één centrale plek vindt.

Contact met Griffie

Vragen of opmerkingen voor de gemeenteraad gaan via de Griffie. Zij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
E-mailadres*
Vul uw e-mailadres in. We vragen u om dit twee keer te doen. Zo weten we zeker dat u de bevestiging op het juiste e-mailadres ontvangt.
Meer weten over hoe de gemeente omgaat met de registratie van uw persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid(opent in nieuw tabblad) en de servicevoorwaarden(opent in nieuw tabblad) van Google zijn van toepassing.

Wat de griffie doet

Het team van de griffie bestaat uit: 

 • griffier; 
 • raadsadviseur; 
 • junior raadsadviseur; 
 • griffiemedewerker; 
 • twee bodes. 

De griffie adviseert, faciliteert en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden, zodat de raadsleden optimaal hun kader stellende, controlerende en volks vertegenwoordigende rol kunnen uitoefenen. Dit betekent dat de griffie: 

 1. een regiefunctie heeft. En goed samenwerkt met de ambtelijke organisatie;  
 1. het secretariaat voert van de raad, het presidium, de auditcommissie, de Rekenkamer, de vertrouwenscommissie, de commissie klankbordgesprekken, de werkgeverscommissie en de door de raad ingestelde klankbordgroepen en werkgroepen;  
 1. informatie, advies en bijstand aan de raad regisseert;  
 1. onderzoeken begeleidt;  
 1. de dienstverlening verzorgt aan raadsleden en als vraagbaak fungeert;  
 1. de informatievoorziening aan de raad verzorgt;  
 1. ondersteuning biedt in contacten tussen de raad en burgers;  
 1. de raadscommunicatie (uitvoering communicatieplan) verzorgt;  
 1. beeldvormende vergaderingen, werkbezoeken en het gesprek met de raad (raadscafé) voorbereidt. 

Daarnaast voert de griffier periodiek overleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris om werkzaamheden en processen af te stemmen.