De gemeenteraad

De gemeenteraad is de vertegenwoordiging van de inwoners. De gemeenteraad spreekt namens de inwoners. De raad stelt kaders voor de uitvoering van beleid. Zij maken dus de regels en afspraken voor de gemeente en bepalen hoe burgemeester en wethouders hun werk moeten uitvoeren. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad neemt alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen.

De inwoner kiest

De gemeenteraad wordt elke 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Onze gemeenteraad heeft 29 raadsleden, verdeeld over 9 fracties. Een fractie bestaat uit de raadsleden, die namens een politieke partij in de gemeenteraad zijn gekozen.

Rol en taak van de gemeenteraad

De raad besluit, het college voert uit, zo werkt het. Daarna controleert de raad weer of dat goed is gegaan. Als de raad vindt dat het anders moet, dan kan de raad zelf een voorstel doen. Ook kan de raad het college opdracht geven iets (anders) te doen. We noemen dat een motie. Een bestaand voorstel aanpassen kan ook, dat is een amendement.

Vergaderingen van de raad

De gemeenteraad vergadert elke maand op een donderdag. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en worden uitgezonden. Over onderwerpen die op de agenda van de raad staan, kunnen inwoners, bedrijven en instellingen in gesprek met de raad tijdens het raadscafé. Dit raadscafé vindt op wisselende locaties een week voor de raadsvergadering plaats.


Bekijk ook

Het ABC van de gemeenteraad

Raad
Soms worden bepaalde woorden gebruikt die wat meer uitleg verdienen. Bijvoorbeeld in berichten vanuit de gemeenteraad, social media posts of tijdens een vergadering. Daarom is het ABC van de gemeenteraad in het leven geroepen.

Live volgen van de vergaderingen

Participatie
Wilt u de vergaderingen live volgen of op een later moment terugkijken? Dat kan! Klik op de datum naar keuze in de vergaderkalender.