Coalitieakkoord 2022 – 2026

Dit is het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan vertrouwen’. Voor de bestuursperiode 2022 – 2026 vormen de fracties van Onafhankelijk Hollands Kroon, Senioren Hollands Kroon, GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66 een brede coalitie. 


Bekijk ook

Verkiezingen en uitslagen

Verkiezingen
Informatie over verkiezingen en uitslagen vindt u op www.hollandskroon.nl.

Het ABC van de gemeenteraad

Raad
Soms worden bepaalde woorden gebruikt die wat meer uitleg verdienen. Bijvoorbeeld in berichten vanuit de gemeenteraad, social media posts of tijdens een vergadering. Daarom is het ABC van de gemeenteraad in het leven geroepen.