BOB Vergadermodel

De raad van Hollands Kroon vergadert volgens het BOB-model:
Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming

BOB model

Fase 1: Beeldvorming

Raadsleden gebruiken een beeldvormende vergadering om zich tijdig (vooraf) te laten informeren over actuele onderwerpen. Hiertoe gaat de raad in gesprek met deskundigen, instellingen, inwoners e.d. Het kan zijn dat raadsleden alleen op de hoogte worden gebracht over een onderwerp. In dat geval volgt er op een later moment geen oordeels- of besluitvorming plaats.

Fase 2: Oordeelsvorming

Inwoners, bedrijven en instanties kunnen over agendapunten op de raadsagenda in gesprek met de raadsleden tijdens het raadscafé. Dit raadscafé vindt een week voor de raadsvergadering plaats. Daardoor kunnen de raadsleden de inbreng betrekken bij de oordeelsvorming. Tijdens dit gedeelte van de raadsvergadering gaan de raadsleden debatteren over de onderwerpen die op de agenda staan. Zij geven hun mening en reageren op elkaar. Daarna geven de raadsleden aan of zij een agendapunt naar de besluitvorming willen.

Fase 3: Besluitvorming

In deze fase neemt de gemeenteraad een besluit. Dit doen zij nadat zij alle informatie hebben verzameld. Er worden besluiten genomen over:

  • raadsvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders of een commissie of vanuit de raad zelf;
  • amendementen: voorstellen om een voorgesteld besluit aan te passen;
  • moties: In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht aan het college gegeven;
  • initiatiefvoorstellen: voorstellen die door de raad zelf zijn opgesteld en uitgewerkt.

Bekijk ook

Het ABC van de gemeenteraad

Raad
Soms worden bepaalde woorden gebruikt die wat meer uitleg verdienen. Bijvoorbeeld in berichten vanuit de gemeenteraad, social media posts of tijdens een vergadering. Daarom is het ABC van de gemeenteraad in het leven geroepen.

Live volgen van de vergaderingen

Participatie
Wilt u de vergaderingen live volgen of op een later moment terugkijken? Dat kan! Klik op de datum naar keuze in de vergaderkalender.