Agenda van de raad 

Voorbereiding agenda

Het presidium bereidt de agenda van de raad voor. Dit zijn alle vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Het presidium stelt de lange termijnagenda, afgekort LTA, van de gemeenteraad vast. Dit is een hulpmiddel bij het plannen van alle bijeenkomsten. De raad gaat uiteindelijk over zijn eigen agenda. Wanneer een raadslid iets in de agenda wil wijzigen kan dit ook nog worden voorgesteld tijdens de raadsvergadering.

Agendapunten

Het presidium plaatst voorstellen op de agenda van de raad. Dit kunnen voorstellen zijn van het college, van de raad zelf, een commissie en ingediende burgerinitiatieven. Het presidium geeft op de agenda aan of het voorstel eerst oordeelsvormend behandeld wordt of direct naar besluitvorming kan. De raad bepaalt na de oordeelsvorming of over het voorstel dezelfde avond een besluit wordt genomen of dat besluitvorming wordt uitgesteld naar een volgende vergadering.  Voorafgaand aan oordeelsvorming en besluitvorming kan besloten worden een onderwerp eerst in een beeldvormende vergadering te behandelen.

Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen

Ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst, tenzij de inhoud herleidbaar is tot een of meer andere individuele personen (niet zijnde de afzender). Bijvoorbeeld brieven of mails van inwoners, maar ook memo’s van het college om de raad te informeren. De griffier zorgt ervoor dat deze lijst aan de leden van de raad bekend wordt gemaakt. Alle ingekomen stukken kunnen door de leden van de raad worden gelezen. De raad stelt tijdens de raadsvergadering de lijst met ingekomen stukken vast. Op verzoek van een raadslid kan de voorgestelde wijze van afhandeling van onderwerpen op de ‘lijst ingekomen stukken’ (LIS) worden gewijzigd.

Openbare kennisgeving en toegang tot stukken

De vergaderingen en bijeenkomsten van de raad worden aangekondigd op de website. Agenda’s met stukken die daarbij horen worden openbaar op de website van Hollands Kroon geplaatst, tenzij de bijeenkomsten besloten zijn. Als er geheimhouding nodig is voor bepaalde stukken, zorgt de griffier ervoor dat de raadsleden deze kunnen inzien.


Bekijk ook

Het ABC van de gemeenteraad

Raad
Soms worden bepaalde woorden gebruikt die wat meer uitleg verdienen. Bijvoorbeeld in berichten vanuit de gemeenteraad, social media posts of tijdens een vergadering. Daarom is het ABC van de gemeenteraad in het leven geroepen.

Live volgen van de vergaderingen

Participatie
Wilt u de vergaderingen live volgen of op een later moment terugkijken? Dat kan! Klik op de datum naar keuze in de vergaderkalender.