Mensen bedenken een plan

Burgerinitiatief – plaats een onderwerp op de agenda van de raad

Als inwoner kunt u een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Dit kan met een ‘burgerinitiatief’. Dus heeft u dat ene goede idee? Een briljant plan? Voer campagne voor uw idee, verzamel zoveel mogelijk handtekeningen, lever het in bij de gemeenteraad en wie weet wordt uw initiatief uitgevoerd!

Hoe werkt het?

 • Download het formulier hier onderaan de pagina. Deze staat onder het kopje 'Bestanden'.
 • Schrijf een complete en nauwkeurige omschrijving van uw initiatief.
 • Vermeld uw voor- en achternaam, uw adres en handtekening in het voorstel. Dit moet ook van uw mede-indiener/plaatsvervanger. Het formulier hiervoor kunt u hier download
 • Verzamel de voor- en achternamen, adressen en handtekeningen van minimaal 30 inwoners die dit voorstel steunen.
 • De personen die het initiatief steunen moeten in Hollands Kroon wonen.
 • Overhandig uw initiatief aan de voorzitter van de raad tijdens het inspreekuur**. Meld dit van tevoren aan via griffie@hollandskroon.nl.

** Zolang de gemeenteraad digitaal vergadert vanwege de maatregelen rondom corona, kunt u uw initiatief inleveren via griffie@hollandskroon.nl. U spreekt dan digitaal in via het inspreekuur, om uw initiatief toe te lichten.

Wat gebeurt er als ik mijn initiatief heb ingeleverd?

 • Het presidium (fractievoorzitters) bespreekt het burgerinitiatief tijdens de eerstvolgende vergadering. Er wordt dan gekeken of het initiatief voldoet aan alle vereisten.
 • Als het presidium akkoord is, wordt er besloten wanneer het voorstel op de agenda van de gemeenteraad komt. Dit kan voor een beeldvormende of een oordeelvormende vergadering zijn.
 • De griffier nodigt u uit om deze vergadering bij te wonen.
 • Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen wordt dit zo snel mogelijk openbaar gemaakt.

Een burgerinitiatief is niet mogelijk als:

 • een onderwerp niet valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad, zoals ideeën voor team Kernbeheer. Wilt u weten of uw onderwerp onder de bevoegdheid van de gemeenteraad valt? Neemt dan contact op met de griffie: griffie@hollandskroon.nl
 • het een vraag is over gemeentelijk beleid;
 • het een klacht is over de handelswijze van het gemeentebestuur;
 • er een rechtsgang is gestart over het onderwerp van het voorstel;
 • de raad deze raadsperiode, een besluit heeft genomen met betrekking op het onderwerp van het voorstel;
 • een onderwerp betrekking heeft op privé en/of zakelijke belangen;
 • het gaat over tarieven of belastingen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie van Hollands Kroon
Wilt u de ‘Verordening burgerinitiatief’ lezen? Deze kunt u opvragen bij de griffie via griffie@hollandskroon.nl. Bij de griffie kunt u ook terecht met al uw vragen over het burgerinitiatief.