Microfoon

Wat is mijn invloed?

In contact komen met de gemeenteraad kan op verschillende manieren.

E-mail of brief

Een e-mail sturen naar de gemeenteraad kan naar gemeenteraad@hollandskroon.nl. Alle raadsleden ontvangen dan uw e-mail.

Schrijft u liever een brief? Dat kan ook. Stuur uw brief naar postbus 8 1760 AA Anna Paulowna t.a.v. de gemeenteraad.

Brieven en e-mails aan de gemeenteraad zijn openbaar. Brieven of e-mails die iemand als persoon verstuurd worden geanonimiseerd. Dit wordt gedaan als uw bericht openbaar wordt gemaakt. Vermeld aan het begin van het bericht wat het onderwerp is waarover u schrijft.

Contact met een raadslid

Wilt u spreken met één van de raadsleden? U kunt contact met ze opnemen via het persoonlijke contactformulier op de pagina van het raadslid. Hier vindt u ook het e-mailadres. U vindt de persoonlijke pagina van de raadsleden via ‘Wie zitten er in de gemeenteraad?’.

Inspreken

Wilt u een onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad brengen? Dat kan tijdens het inspreekuur. Twijfelt u of een onderwerp bij de raad of het college hoort? Vraag het aan de griffie via griffie@hollandskroon.nl of bel 088 321 5000.

Denkmee.hollandskroon.nl

Het platform denkmee.hollandskroon.nl is een participatieplatform. Hierop kunt u als inwoner uw mening geven over onder andere lopende projecten of uw stem laten horen door het invullen van enquêtes.