Microfoon

Wat is mijn invloed?

Er zijn meerdere manieren om uw invloed uit te oefenen. U kunt contact opnemen met de gehele gemeenteraad of individueel met een raadslid, inspreken tijdens het inspreekuur, een burgerinitiatief starten of uw mening geven via denkmee.hollandskroon.nl. Lees hier hoe u in contact komt met de gemeenteraad.

In contact komen met de gemeenteraad kan op verschillende manieren.

E-mail of brief

Een e-mail sturen naar de gemeenteraad kan naar gemeenteraad@hollandskroon.nl. Alle raadsleden ontvangen dan uw e-mail.

Schrijft u liever een brief? Dat kan ook. Stuur uw brief naar:

Gemeenteraad
Postbus 8
1760 AA
Anna Paulowna

Brieven en e-mails aan de gemeenteraad zijn openbaar. Deze worden op de website geplaatst. Iedereen kan ze dus lezen. Brieven of e-mails die iemand als persoon verstuurd worden geanonimiseerd. De namen worden er dan uit gehaald. Dit wordt gedaan als uw bericht openbaar wordt gemaakt. Vermeld aan het begin van het bericht over welk onderwerp u schrijft.

Contact met een raadslid

Wilt u spreken met één van de raadsleden? U kunt contact met ze opnemen via het persoonlijke contactformulier op de pagina van het raadslid. Hier vindt u ook het e-mailadres. U vindt de persoonlijke pagina van de raadsleden via ‘Wie zitten er in de gemeenteraad?’.

Inspreken

Wilt u een onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad brengen? Dat kan tijdens het inspreekuur. Twijfelt u of een onderwerp bij de raad of het college hoort? Vraag het aan de griffie via griffie@hollandskroon.nl of bel 088 321 5000.

Contact met een fractie

Op deze pagina staat een overzicht van alle websites van de fracties. 

Denkmee.hollandskroon.nl

Het platform denkmee.hollandskroon.nl is een participatieplatform. Hierop kunt u als inwoner uw mening geven over onder andere lopende projecten. Ook kunt u uw stem laten horen enquêtes in te vullen.