raadsvergadering

Hoe richt ik een politieke partij op?

Iedereen kan een partij oprichten. Om deel te nemen aan verkiezingen moet een partij wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Kieswet.

Partijnaam

Als een politieke partij onder een bepaalde naam wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing, dan moet de partij die naam laten registreren. Alleen partijen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn, kunnen een naam laten registreren. Dit betekent dat de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte. De geregistreerde partijnaam komt bovenaan de kandidatenlijst te staan, en op het stembiljet voor de gemeenteraadsverkiezing. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om de naam niet te registreren. De naam staat dan niet bovenaan het stembiljet. Daar staat dan alleen een nummer.

De laatste dag waarop een nieuwe politieke partij zich kan registreren is 20 december 2021. De dag van kandidaatstelling is 31 januari 2022. Dat is de dag waarop de kandidatenlijsten ingeleverd moeten worden.

Waarborgsom

Partijen die voor het eerst meedoen aan een gemeenteraadsverkiezing, moeten uiterlijk 14 dagen voor de dag van kandidaatstelling een waarborgsom betalen

Ook partijen die bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom betalen. Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijsten en andere stukken in bij het centraal stembureau.

Ondersteuningsverklaringen

Een partij die voor het eerst mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft een aantal ondersteuningsverklaringen nodig. Dat geldt ook voor partijen die geen naam hebben geregistreerd, en voor partijen die bij de vorige verkiezingen geen zetel hebben gehaald.