MFA de Ontmoeting in Anna Paulowna

De gemeenteraad

De gemeenteraad is de vertegenwoordiging van de inwoners en stelt kaders voor de uitvoering van beleid en is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Onze gemeenteraad heeft 29 raadsleden, verdeeld over 11 fracties en vertegenwoordigen het algemeen belang van Hollands Kroon en uw belangen als inwoner. Daarom mag u ze kiezen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

De raad besluit, het college voert uit, zo werkt het. Daarna controleert de raad weer of dat goed is gegaan. Als de raad vindt dat het anders moet, dan kan de raad zelf voorstellen indienen of het college opdracht geven iets (anders) te doen. We noemen dat een motie. Een bestaand voorstel aanpassen kan ook, dan is het een amendement.