MFA de Ontmoeting in Anna Paulowna

De gemeenteraad

De gemeenteraad is de vertegenwoordiging van de inwoners. De gemeenteraad spreekt namens de inwoners. De raad stelt kaders voor de uitvoering van beleid. Zij maken dus de regels en afspraken voor de gemeente en bepalen hoe burgemeester en wethouders hun werk moeten uitvoeren. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad neemt alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen.

De inwoner kiest
Onze gemeenteraad heeft 29 raadsleden, verdeeld over 10 fracties. Een fractie is een politieke partij die deel uitmaakt van de gemeenteraad. Ze vertegenwoordigen het algemeen belang van Hollands Kroon, dus wat goed is voor de hele gemeente. Maar ze komen ook op voor u als inwoner. Daarom mag u ze kiezen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

College
De raad besluit, het college voert uit, zo werkt het. Daarna controleert de raad weer of dat goed is gegaan. Als de raad vindt dat het anders moet, dan kan de raad zelf een voorstel doen. Ook kan de raad het college opdracht geven iets (anders) te doen. We noemen dat een motie. Een bestaand voorstel aanpassen kan ook, dat is een amendement.