Standpunten politieke partijen

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Als inwoner stemt u dan op een kandidaat naar keuze. Op deze pagina vindt u de standpunten van de politieke partijen die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als u op het logo klikt van een partij, komt u op hun website. Als u klikt op 'Meer standpunten' komt er een menu met alle standpunten. Als u hierop klikt ziet u de toelichting op deze standpunten.

Senioren Hollands Kroon (Lijst 1)

Jip Pankras
Lijsttrekker:
Jip Pankras
SHK

Standpunten

Senioren Hollands Kroon (Lijst 1) wil...
 • Er moeten veel meer woningen gebouwd te worden: De woningzoekenden moeten wat te kiezen hebben.
 • Goede gezondheidszorg: SHK staat voor goede zorg en wil die op een goed niveau houden.
 • Inwoners mogen meer meedenken: De komende jaren is het belangrijk om de inwoners bij het bestuur te betrekken. SHK is daar een groot voorstander van.
 • We helpen inwoners bij duurzame energie: SHK ondersteunt het gebruik van duurzame energie, vooral via zonnepanelen. Andere nieuwe en duurzame vormen van energie die goed uitpakken, steunen we ook.

VVD (Lijst 2)

Willem Groot
Lijsttrekker:
Willem Groot
VVD

Standpunten

VVD (Lijst 2) wil...
 • Wij willen een wethouder Wonen: Deze wethouder gaat op zoek naar locaties en mogelijkheden om woningen te bouwen. Zo komt de woningbouw in een versnelling.
 • Mensen moeten zich goed kunnen verplaatsen: We wonen in een grote plattelandsgemeente. Mensen moeten zich hier snel en eenvoudig kunnen verplaatsen: de mobiliteit moet goed zijn.
 • Economie: groei en uitbreiding: Ondernemers zijn belangrijk voor Hollands Kroon. Hun bedrijven leveren de gemeente geld en banen op, dus een goede economie
 • Duidelijk zijn over onze uitgaven: De afgelopen jaren hebben we minder geld uitgegeven aan de gemeentelijke organisatie. Dit gaat bijvoorbeeld om kosten voor het gemeentehuis.

CDA (Lijst 3)

Jan-Willem van der Klugt
Lijsttrekker:
Jan-Willem van der Klugt
CDA

Standpunten

CDA (Lijst 3) wil...
 • Meer woningen bouwen, en niet alleen eengezinswoningen: De komende 2 jaar is ons doel: de bouw van 1000 nieuwe woningen voorbereiden.
 • Zorg van een hoog niveau: In Hollands Kroon regelt Incluzio de zorg. Hier zijn we erg tevreden over. Het maakt de zorg in onze gemeente goed georganiseerd en goed bereikbaar.
 • Een robuuste agrarische sector waarin ondernemers een goed inkomen kunnen verdienen.
 • Aantrekkelijke gemeente voor nieuwe bedrijven: Er komen veel nieuwe bedrijven naar de gemeente Hollands Kroon. Ook in de komende 4 jaar willen we nieuwe bedrijven aantrekken.

OHK (Lijst 4)

Alexander Bügel
Lijsttrekker:
Alexander Bügel
OHK

Standpunten

OHK (Lijst 4) wil...
 • Open, eerlijk en transparant bestuur in Hollands Kroon: Graag zien we dat de gemeente naar inwoners een actievere rol aanneemt. Met betrokkenheid in woord en daad. Wij noemen dat van ‘buiten naar binnen werken’.
 • Geen uitbreiding van datacenters: De afgelopen jaren is Agriport gegroeid. Dit heeft banen en soms ook extra geld voor de gemeente opgeleverd. Maar die groei heeft ook nadelen.
 • Meer aandacht voor de verkeersveiligheid: De gebieden in dorpen waar je 30 kilometer per uur mag rijden, zijn niet veilig genoeg. Er wordt te hard gereden. We willen een plan maken waarbij fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen.
 • Eerlijke verdeling bij de woningbouw: Natuurlijk vinden wij dat er woningen gebouwd moeten worden. Maar we willen dat er een eerlijke verdeling komt.

LADA & ANDERS! (Lijst 5)

Henk van Gameren
Lijsttrekker:
Henk van Gameren
LADA EN ANDERS!

Standpunten

LADA & ANDERS! (Lijst 5) wil...
 • Een prettige gemeente om in te wonen: Wat hiervoor nodig is, is een gemeente die zorgt voor de inwoners. Die luistert naar wat inwoners nodig hebben en die open staat voor hun ideeën.
 • Directe invloed van inwoners op hun omgeving: LADA & Anders! zijn erg blij met Kernbeheer. Dat werkt hartstikke goed. Kernbeheer maakt het mogelijk dat acties van inwoners de dorpen aantrekkelijker maken om in te wonen.
 • Wij willen eerlijke politiek: In de afgelopen jaren heeft de gemeente vaak dingen beloofd die niet zijn waargemaakt. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de datacenters.
 • Wij kiezen voor duurzaamheid: Het isoleren van woningen en gebouwen is hierbij de eerste stap. Wij willen de inwoners helpen via subsidies of leningen.

Partij van de Arbeid (Lijst 6)

Sylvia Buczynski
Lijsttrekker:
Sylvia Buczynski
PvdA

Standpunten

Partij van de Arbeid (Lijst 6) wil...
 • Geschikte en betaalbare woningen bouwen: Voor veel mensen is het moeilijk om (snel) een geschikte en betaalbare woning te vinden. Daarom willen we betaalbare huizen bouwen, die passen bij de mensen die de woningen zoeken.
 • Goede en makkelijk bereikbare zorg: De zorg moet makkelijk bereikbaar zijn voor iedereen. Het proces om zorg te krijgen moet soepel gaan. Met één persoon als aanspreekpunt.
 • Werk: vraag en opleidingen beter op elkaar afstemmen: Veel bedrijven zijn op zoek naar werknemers. Het is lastig om mensen te vinden die de opleiding hebben gedaan die nodig is.
 • Wij gaan voor meer groen: Hollands Kroon kan een stuk groener. Daarmee zijn we klaar voor het veranderende klimaat, waar bijvoorbeeld heftige regen bij hoort. Als er minder stenen liggen, loopt het water beter weg.

GroenLinks (Lijst 7)

Lilian Peters
Lijsttrekker:
Lilian Peters
GroenLinks

Standpunten

GroenLinks (Lijst 7) wil...
 • Zonder biodiversiteit is er geen leven: De biodiversiteit holt al jaren achteruit. Er zijn vooral steeds minder insecten. Dit is slecht voor de vogels en de landbouw. Het herstel van de biodiversiteit heeft bij GroenLinks voorrang.
 • Landbouw in balans met de natuur voor de toekomst: De meeste agrarische bedrijven in Hollands Kroon zijn groot en weinig duurzaam. GroenLinks wil daarom overschakelen naar minder intensieve landbouw die beter is voor de leefomgeving en de natuur.
 • De overgang naar groene stroom heeft haast: Omdat de vraag naar “groene” stroom enorm stijgt, is snelle uitbreiding van het stroomnet nodig. Daarvoor moet de gemeente snel vergunningen geven.
 • Minder datacenters en kassen: Datacenters en kassen stoten restwarmte en licht uit en laten het open landschap verdwijnen. Ze leveren ook weinig banen op in Hollands Kroon.

D66 (Lijst 8)

Maarten Versluis
Lijsttrekker:
Maarten Versluis
D66

Standpunten

D66 (Lijst 8) wil...
 • Dezelfde kansen voor iedereen: Het onderwerp ‘iedereen dezelfde kansen’ komt in al onze standpunten terug. Iedereen in Hollands Kroon moet dezelfde kansen krijgen in het leven.
 • Alle inwoners moeten zichzelf kunnen ontwikkelen: De gemeente is niet verantwoordelijk voor het lesgeven op scholen. Daarvoor maakt het kabinet plannen. Wat de gemeente wel kan doen, is meehelpen bij activiteiten buiten school.
 • Betaalbare woningen bouwen: Wij willen dat de gemeente actiever zoekt naar plekken om woningen te bouwen, zodat er snel meer gebouwd kan worden in onze gemeente. Hierbij moet ook gekeken worden naar verschillende doelgroepen.
 • Meer duurzame energie, maar wel met steun van inwoners: Hollands Kroon doet al veel aan duurzame energie opwekken. Zo wekken we veel elektriciteit op uit windmolens. D66 wil blijven zoeken naar nieuwe soorten duurzame energie.