Rian (A.) van Dam

Rian (A.) van Dam

Rian (A.) van Dam

Burgemeester / voorzitter

“Wilde je altijd al burgemeester worden”? Dat werd mij gevraagd tijdens de kinderpersconferentie bij de start van mijn burgemeesterschap. Nee, dat was niet het plan, het is eigenlijk zo gegroeid. Ik ben altijd wel maatschappelijk en politiek betrokken en actief geweest. Pas begin 2000 heb ik dat omgezet in een actief lidmaatschap van de PvdA.

Ik heb altijd een grote voorliefde gehad voor het lokale bestuur. Eerst als ambtenaar in verschillende functies bij de gemeente Breda en daarna als wethouder in de gemeente Alkmaar en Enkhuizen. Belangrijk vind ik dat je dicht bij de directe uitvoering van het beleid staat. Je kan dan direct zien welke effecten de politiek bestuurlijke keuzes in de praktijk hebben. Het mooie van Burgemeester is de combinatie van vergaderen (binnen) en contacten met inwoners en ondernemers (buiten).  

Portefeuille burgemeester

 • Bestuurlijke vernieuwing*
 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Juridische zaken
 • Bezwaar en beroep
 • Integrale handhaving
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie*
 • Inwonersparticipatie

*deze portefeuilles komen terug bij twee bestuurders.

Aandachtsgebieden burgemeester

 • Verkiezingen 
 • Politie en brandweer 
 • Crisis- en rampenbestrijding 
 • Naturalisaties 
 • Gegevensbeheer 
 • Evenementen 

Nevenfuncties burgemeester

 • Lid Comité van aanbeveling Petrus Canisius College (niet bezoldigd)
 • Raad van advies van de IJsbrand prijs (niet bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van toezicht Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs (niet bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van toezicht OVO Zaanstad (niet bezoldigd)
 • Lid bestuur stichting continuïteit AZ (niet bezoldigd)

Nevenfuncties gerelateerd aan burgemeesterschap

P10

 • Lid algemeen bestuur
 • Lid bestuurlijke werkgroep NPLG/agrarische sector

VNG

 • Lid bestuurlijke klankbordgroep arbeidsmigranten
 • Lid bestuurlijk netwerk landelijk gebied/NPLG
 • Lid commissie informatiesamenleving; portefeuille Europa en digitale grondrechten en ethiek
 • NH samen veilig/RBOP (regionaal bestuurlijk overleg politie)
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Cyber
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Evenementen

Veiligheidsregio

 • Lid commissie brandweer & fysieke veiligheid
 • Lid commissie zorg en veiligheid
 • Portefeuillehouder hulpverlening in en op het water
 • Portefeuillehouder veiligheidshuis
 • Lid bestuurlijke commissie transitie brandweer
 • Lid bestuurlijk overleg CRW
 • Lid bestuurlijk overleg SAMIJ

Volg de burgemeester op sociale media

Foto’s burgemeester