Rian van Dam

Rian van Dam leunt over een stoel
  • Burgemeester/ voorzitter

“Wilde je altijd al burgemeester worden”? Dat werd mij gevraagd tijdens de kinderpersconferentie bij de start van mijn burgemeesterschap. Nee, dat was niet het plan, het is eigenlijk zo gegroeid. Ik ben altijd wel maatschappelijk en politiek betrokken en actief geweest. Pas begin 2000 heb ik dat omgezet in een actief lidmaatschap van de PvdA.

Ik heb altijd een grote voorliefde gehad voor het lokale bestuur. Eerst als ambtenaar in verschillende functies bij de gemeente Breda en daarna als wethouder in de gemeente Alkmaar en Enkhuizen. Belangrijk vind ik dat je dicht bij de directe uitvoering van het beleid staat. Je kan dan direct zien welke effecten de politiek bestuurlijke keuzes in de praktijk hebben. Het mooie van Burgemeester is de combinatie van vergaderen (binnen) en contacten met inwoners en ondernemers (buiten).  

Portefeuille

  • openbare orde en veiligheid
  • personeel & organisatie
  • communicatie
  • algemeen bestuurlijke zaken
  • juridische zaken
  • bezwaar en beroep
  • integrale handhaving
  • bestuurlijke samenwerking
  • verkiezingen 

Download foto’s