Websites fracties (politieke partijen) en openbare fractievergaderingen.

Wilt u contact met een politieke partij of wilt u informatie? In dit overzicht staan alle websites van de politieke partijen van de gemeenteraad van Hollands Kroon:

Alle fracties vergaderen voor een raadsvergadering. Dit doen zij om de onderwerpen te bespreken met hun leden, achterban en geïnteresseerde inwoners. Verenigingen, bedrijven en instanties kunnen hier ook bij aansluiten. Om aanwezig te zijn bij een vergadering moet u zich aanmelden bij de fractie van uw keuze. Aanmelden kan via de website.


Bekijk ook

Live volgen van de vergaderingen

Participatie
Wilt u de vergaderingen live volgen of op een later moment terugkijken? Dat kan! Klik op de datum naar keuze in de vergaderkalender.

Wat is een raadsvergadering?

Vergaderingen en bijeenkomsten
De raadsvergadering is hét moment dat de hele gemeenteraad bijeenkomt. Hier worden alle besluiten genomen. Alleen raadsleden mogen hieraan deelnemen.