Beeldvormende vergaderingen

Tijdens een beeldvormende behandeling van een onderwerp is het doel om raadsleden zich te laten informeren door belanghebbenden en/of deskundigen over het onderwerp. De vergadering heeft zoveel mogelijk een informeel karakter. De vergadering vindt op initiatief van de raad plaats en wordt door enkele raadsleden voorbereid.


Bekijk ook

Live volgen van de vergaderingen

Participatie
Wilt u de vergaderingen live volgen of op een later moment terugkijken? Dat kan! Klik op de datum naar keuze in de vergaderkalender.

Wat is een raadsvergadering?

Vergaderingen en bijeenkomsten
De raadsvergadering is hét moment dat de hele gemeenteraad bijeenkomt. Hier worden alle besluiten genomen. Alleen raadsleden mogen hieraan deelnemen.