MFA

Reglement van Orde

Het Reglement van orde beschrijft de praktische zaken rondom de vergaderingen van de gemeenteraad. Hierin staan dus de belangrijkste afspraken voor een goed verloop van een raadsvergadering. Ook de omschrijvingen van de verschillende vergaderingen, wie het initiatief neemt om een vergadering te organiseren en wie hieraan deelneemt.

 

Bestanden