MFA

Beeldvormende- en informerende bijeenkomsten

De gemeenteraad van Hollands Kroon maakt onderscheid tussen beeldvormende- en informerende bijeenkomsten.  Beiden zijn gericht op het verkrijgen van informatie.

Beeldvormende vergaderingen
Tijdens een beeldvormende behandeling van een onderwerp is het doel om raadsleden zich te laten
informeren door belanghebbenden en/of deskundigen over het onderwerp. De vergadering heeft zoveel
mogelijk een informeel karakter. De vergadering vindt op initiatief van de raad plaats en wordt door enkele raadsleden voorbereid. Beeldvormende vergaderingen vinden fysiek plaats in de raadzaal in het MFA De Ontmoeting aan De Verwachting 1 in Anna Paulowna.

Informerende bijeenkomsten
De door het college georganiseerde informerende bijeenkomsten voorzien de raad van informatie over een bepaald proces of project. Deze bijeenkomsten vinden in principe op initiatief van het college plaats, maar de raad kan hierom ook verzoeken (als over een bepaald proces of project behoefte is aan informatie bij de raad). Deze bijeenkomsten zijn digitaal en worden later online geplaatst.