Teleurstelling bij college over medewerking RWS aan geluidswal A7 bij Wieringerwerf

29 mei 2024, 16:28

Rijkswaterstaat (RWS) wil alleen onder meer voorwaarden meewerken aan het plaatsen van een nieuw geluidsscherm langs de A7 bij Wieringerwerf. Dat heeft RWS aan de gemeente laten weten. Dit is voor het college zowel een verrassing als een enorme teleurstelling. De geluidsoverlast is al jaren een bron van ergernis bij de bewoners. De raad heeft dan ook niet voor niets 1,6 miljoen beschikbaar gesteld voor het plaatsen van een scherm op de bestaande grondwal. Naast een subsidie van 4 ton vanuit het samenwerkingsverband De Kop Werkt! Met dit geld kan het project uitgevoerd worden. Met het geluidsscherm wordt zowel het woonplezier van de huidige – als toekomstige bewoners verbeterd. Daarom zet het college zich onverminderd in om met RWS tot een oplossing te komen.

Wat heeft RWS besloten?

Al tientallen jaren ontvangen we terechte klachten van bewoners van Wieringerwerf over het geluid van de A7. Om die reden is in de jaren ’90 een grondwal aangebracht met een hoogte van 1,80 meter. In 2021 heeft de gemeente met Rijkswaterstaat afgesproken om een kokosscherm van 4 meter boven op de grondwal te plaatsen. Dit is belangrijk om het geluid van de A7 te verminderen voor de huidige bewoners. En voor toekomstige, in verband met het woningbouwplan aan de Terpweg.

Onlangs is tot grote verrassing en teleurstelling van het college gebleken dat RWS de gemeente aanvullende voorwaarden oplegt voor het plaatsen van het scherm. Deze mag namelijk niet meer op de grondwal worden geplaatst. Maar op een minimale afstand van acht meter van de kant van de snelweg. Deze afstand is het gevolg van het voornemen van RWS om de verdeling van de rijbanen breder te maken bij het groot onderhoud aan de snelweg rondom 2035. Deze ontwikkeling is nieuw voor ons en verrast ons in grote mate. We zijn hier volstrekt ongelukkig mee gelet op de gevolgen die dit heeft voor het bestaande gebied en voor nieuwe ontwikkelingen.

In de praktijk houdt dit in dat de hele groenstrook langs de A7 moet verdwijnen. En dat het asfalt van de A7 dichter bij de (bestaande en nieuwe) woningen komt te liggen. Een andere voorwaarde is dat daarbij alle bomen die in dat gebied staan met een diameter van 15 cm of meer gecompenseerd moeten worden. Dat betekent een enorme toename van de kosten voor dit onderdeel. De kosten voor een scherm met een andere afmeting worden hoger en de hogere beheerkosten moeten door ons worden afgekocht bij RWS. Hiermee is de realisatie van een geluidsscherm voor ons onbetaalbaar geworden. Het college is van mening dat een geluidscherm nodig is. En dat het onacceptabel is voor inwoners als er geen voorzieningen worden getroffen voor de geluidsoverlast.

Bouwplan Terpweg

Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het woningbouwplan aan de Terpweg. Zonder geluidsscherm liggen de nieuwe woningen binnen de geluidzone van de A7. Want ondanks dat RWS van mening is dat er geen geluidprobleem is, kunnen er niet zomaar nieuwe woningen worden gebouwd. Aanpassing van het woningbouwplan met geluidwerende maatregelen heeft gevolgen voor de haalbaarheid van het plan. Ook voor de herontwikkeling van de locatie van de basisschool De Triangel heeft de situatie gevolgen.

Het college blijft nadrukkelijk in gesprek met RWS over deze ontstane situatie om te zoeken naar een oplossing. Maar ook om dit project te verbinden met andere opgaven. Met RWS hebben we namelijk – samen met de andere gemeenten langs de A7 – een intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van zonne-energie langs deze snelweg. Door die ambitie te combineren met het benodigde geluidsscherm spreken we RWS aan om een andere houding aan te nemen. Helaas kost dit meer tijd dan gedacht. 

Vraag en antwoord geluidsscherm A7

Wilt u meer weten over het geluid, de snelweg A7, Rijkswaterstaat, de invloed op andere projecten of de kosten? Of heeft u een andere vraag? Kijk dan op onze vraag en antwoord pagina: geluidsscherm A7.