Veelgestelde vragen

Wat doet de griffie?

Wat doet de griffie?

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden. De griffie van Hollands Kroon bestaat uit: 

 • een griffier;
 • een raadsadviseur/plv. griffier;
 • een raadadviseur/griffiemedewerker; 
 • een griffiemedewerker;
 • een raadscommunicatieadviseur;
 • twee bodes.

Werkzaamheden die onder andere worden uitgevoerd door de griffie zijn: 

 • voorbereiden, plannen en ondersteunen van alle vergaderingen, bijeenkomsten en afspraken van de gemeenteraad;
 • advies aan en ondersteuning van raadsfracties en raadsleden;
 • secretariële en administratieve ondersteuning van de gemeenteraad; 
 • technische ondersteuning;
 • verzorgen van de communicatie vanuit en door de gemeenteraad. 

Wat is een amendement?

Wat is een amendement?

Een amendement wordt ingediend tijdens een raadsvergadering als één of meerdere raadsleden een wijziging willen aanbrengen in een voorgesteld besluit wat op dat moment op de agenda van raad staat. Wanneer een amendement wordt aangenomen, wordt het voorgesteld besluit gewijzigd vastgesteld. 

Wat is een motie?

Wat is een motie?

Er zijn verschillende soorten moties. We leggen ze hieronder uit. 

Motie 

Een motie kan door één of meerdere raadsleden worden ingediend. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht aan het college beschreven over een onderwerp wat op dat moment op de agenda van de raadsvergadering staat. Deze wordt tijdens de raadsvergadering aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college kan aangeven de motie over te nemen maar kan haar ook ontraden. Als een motie door de raad wordt aangenomen moet het college deze in principe uitvoeren of gemotiveerd aangeven waarom het dat niet wil.

Motie vreemd aan de orde van de dag 

Een motie vreemd aan de orde van de dag is hetzelfde als hierboven beschreven. Alleen gaat een motie vreemd aan de orde van de dag over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat. 

Motie van wantrouwen 

Met een motie van wantrouwen spreekt de gemeenteraad uit geen of niet langer vertrouwen te hebben in het college, of een lid van het college.  Wanneer deze motie wordt aangenomen volgt er over het algemeen ontslag of stapt degene zelf op.