Suzanne Bakker
  • Raadscommunicatieadviseur

Jip-en-janneketaal

Sinds september 2019 zit ik in deze politieke wereld. Hiervoor was ik kapster, maar ik heb mij laten omscholen. Voordat ik in deze wereld terecht kwam hield ik mij nooit bezig met politiek. Ook thuis werd bij ons niet fanatiek de politiek gevolgd. Dit maakt dat ik dicht bij de inwoners sta. Ik vind het belangrijk dat de communicatie vanuit en over de gemeenteraad begrijpelijk is. Niet alleen voor de meest betrokken inwoners, maar gewoon voor iedereen. Als ik het niet begrijp, begrijpt de inwoner het ook niet. Dat is mijn uitgangspunt.

Op de website en social media van de gemeenteraad gebruik ik ‘jip-en-janneketaal’. In vaktaal noem je dit ook wel taalniveau B1. Van de Nederlandse bevolking begrijpt 95% dit taalniveau. Daarom vind je op de website alleen maar teksten die begrijpelijk zijn geschreven. Want waarom zou je moeilijke taal gebruiken? Als degene voor wie je het doet die taal niet of nauwelijks spreekt.

Ik krijg spreekwoordelijke jeuk van woorden als tevens, woonachtig, alsmede, indien, echter en ga zo maar verder. Ik gebruik gewoon liever woorden als woont, ook, maar, en….

Nog z’n jeukwoord is 'burgers'. Ik vind dat inwoners niet moeten worden aangesproken als een broodje met een stuk vlees(vervanger), wat groente en een sausje. Burgers bestel je in de snackbar, inwoners wonen in de gemeente.

Dat gezegd hebbende, heb ik de creatie van deze materie als uitermate enerverend ervaren. En ga over tot de orde van de dag.

Suzanne Bakker
Adviseur raadscommunicatie