Rian (A.) van Dam

Rian van Dam leunt over een stoel
  • Burgemeester/ voorzitter

Portefeuille

  • openbare orde en veiligheid
  • personeel & organisatie
  • communicatie
  • algemeen bestuurlijke zaken
  • juridische zaken
  • bezwaar en beroep
  • integrale handhaving
  • bestuurlijke samenwerking
  • verkiezingen