Reginald (R.T.B.) Visser

Reginals Visser staat tegen een tafel aangeleund.
 • Raadslid

Politieke partij

CDA

Nevenfuncties

 • Directeur Maritiem Kennis Centrum
  bezoldigd
 • Lid RvT Tabor College, tevens lid RvT St. Onderwijs huisvesting Hoorn
  bezoldigd
 • Lid Bestuursraad CAOP Den Haag
  niet bezoldigd
 • Voorzitter Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging ’s-Lands Zeedienst, A’dam
  niet bezoldigd
 • Voorzitter Geschillen commissie woningcorporaties Kop van Noord-Holland
  bezoldigd
 • Voorzitter Nederlandse Vereniging van Zeeschilders, Bergen
  niet bezoldigd
 • Voorzitter landelijk netwerk CDA Senioren
  niet bezoldigd
 • Lid landelijk partijbestuur CDA
  niet bezoldigd
 • Directeur eenmanszaak REVIAD
  bezoldigd