Joke van der Plas

Joke van der plas staat met haar armen over elkaar
  • Raadsadviseur/plaatsvervangend griffier

Politieke partij

Griffie

Eind 2015 ben ik bij de griffie van Hollands Kroon begonnen als plv. griffier/raadsadviseur. Een leuke en gevarieerde baan. Mijn dagelijkse werk bestaat uit het bewaken van procedures en ondersteunen van raadsleden bij hun werk. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan voorbereiding, uitwerking en opvolging van besluiten van raads- en presidiumvergaderingen, begeleiding van projectgroepen, bijeenkomsten gericht op sociaal domein, beeldvormende vergaderingen, bestuurlijke uitwisselingen, bewaking fractievergoeding. Als de griffier afwezig is dan vervang ik hem. Ik ben bereikbaar van dinsdag tot en met donderdag.

Download foto’s