Jan (J.) Klopstra

Jan Klopstra zit op een stoel
  • Griffier

Politieke partij

Griffie

Als griffier ben ik het eerste aanspreekpunt van de raad. Elke gemeente heeft een griffier en vanaf september 2019 mag ik die mooie functie voor de gemeente Hollands Kroon vervullen. Samen met de andere medewerkers van de griffie adviseer en ondersteun ik de raad bij de voorbereiding, organisatie en begeleiding van de raadsbijeenkomsten en commissies. Ik ben secretaris van de auditcommissie en toetsingskamer en voer het overleg met de gemeentesecretaris en de burgemeester in de zogenaamdeĀ 'driehoek'. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan te stroomlijnen en de griffier ondertekent alle officiĆ«le stukken van de raad.