Ouderwets modern raadswerk

Interim / inhuur griffier zijn heeft als voordeel dat ik overal in de keuken kan kijken. Het nadeel is dat ik eindeloos aan het inwerken ben. Voor raadsleden geldt ook zo’n cyclus. Die duurt een volle raadsperiode van vier jaar. Wie nieuw in de raad komt heeft een half jaar nodig om de weg te leren kennen. Pas in het tweede en derde jaar ben je op vlieghoogte en in het vierde jaar ben je al aan het afstand nemen van alle verbanden. Je wilt natuurlijk herkozen worden en liefst met een zo scherp mogelijk profiel.

Mijn ervaring is dat de deelname aan een debat voor de verkiezingen geheid mislukt bij de gemeente. Ik had eens op basis van de programma’s van elke partij had ik, samen met mijn griffiemedewerkster, stellingen voor een debat voorbereid. We hadden de radio uitgenodigd en de politieke partijen die op het kiesbiljet stonden. Maar zodra ik op die avond iemand het woord gaf gebeurde er iets geks. Op elke stelling kropen de deelnemers naar elkaar toe. ‘Nee, meneer de gespreksleider, u ziet het verkeerd. We hebben meer nuance in ons dorp voor dit of voor dat.’,’ We zijn gebonden aan de partners in de coalitie.’, ‘Onze wethouders waren eerst zelf hier raadslid, die bedoelen het niet zo.’ Hoe ik het ook probeerde, op de manier van de achterkant van het gelijk: niemand profileerde zich.

De luisteraars via de lokale omroep werden geen steek wijzer van dit debat. Kan dit niet anders? Met meer eigen profiel de hele raadsperiode door? Een tip dan toch. Een zakenkabinet op basis van een raadsprogramma heeft mijn voorkeur. Raadsleden zijn er voor iedereen en niet voor alleen de eigen achterban. Sluit daarom een raadsprogramma op de belangrijkste punten en gun elke politieke partij iets. Laat de wethouder niet het beste jongetje van de klas zijn, of oudste of hoogste in rang. Dat hielp ons in dienst bij het leiden van een aanval met tanks en zo, maar dat is beslist een ander vak.

Zoek bij elk onderdeel van het raadsprogramma een wethouder van buiten. Eén die het meest geloofwaardig bij zijn of haar sollicitatie kan vertellen welke expertise hij of zij gaat inzetten om dit programmapunt te realiseren. Is die wethouder lid van een politieke partij? Ja, soms – soms niet, maar dat doet er niet toe in een raadsbreed programma. Wil je meer weten? Kijk gerust bij de gemeenten die je zijn voorgegaan. Of vraag het je griffier!

Evert Bunt
Interim Griffier Hollands Kroon