Zelfreflectie

Fantaserend over wat ik  echt wil bereiken
iets wat in de praktijk nog zou moeten blijken.

Deel ik samen met onze inwoners vele gedachten
waardoor we het op de politieke agenda brachten.

We hadden gezocht naar elk argument en elk aanknopingspunt
zou de raad hierin meegaan, zou het lukken, is het ons gegund?

Iedere stap naar burgerparticipatie gaf mij vertrouwen
en resultaten om weer verder op te bouwen.

En toen kwam opeens die bittere pil
je kreeg niet wat je zelf wil.

Maar ook dat is politiek en doet soms verdriet
die momentopname dat anderen ANDERS! denken dan zoals jij het nu eenmaal ziet.

Maar ja, zo gaat het soms in het leven
ik hou vooral vast wat is gebleven.

Ik kan met recht nog overal voor gaan
en zorgen dat mijn vertrouwen in de politiek blijft bestaan.

Want ooit komt de dag
waarop ik zelf vragen mag!

De antwoorden op de echte vragen:
Hoe heb ik me naar anderen gedragen?

Waren mijn daden uit integriteit?
Deed ik oprecht wat ik zelf bepleit?

Dorien Sybenga-v.d. Outenaar
Raadslid ANDERS!

Druppel