Het seniorenconvent

De raad van Hollands Kroon heeft een seniorenconvent, wie zitten hierin?

Het seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters en de voorzitter van de raad. De griffier is bij de vergadering aanwezig. Een fractievoorzitter kan zich laten vervangen door de plaatsvervangend fractievoorzitter.

Zijn de vergaderingen openbaar?

De vergaderingen van het seniorenconvent zijn niet openbaar.

Hoe komt het seniorenconvent samen?

De voorzitter kan het seniorenconvent bij elkaar roepen voor een vergadering. Dit wordt gedaan op verzoek van de voorzitter of één van de fractievoorzitters. Het college kan een verzoek indienen bij de voorzitter, voor een advies van het seniorenconvent.

Wat bespreekt het seniorenconvent?

Het seniorenconvent bespreekt alleen onderwerpen die niet tijdens een openbare vergadering van het presidium kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld onderwerpen die de gemeente schade kunnen toebrengen of onderwerpen die over personele aangelegenheden gaan.


Bekijk ook

Live volgen van de vergaderingen

Participatie
Wilt u de vergaderingen live volgen of op een later moment terugkijken? Dat kan! Klik op de datum naar keuze in de vergaderkalender.

Wat is een raadsvergadering?

Vergaderingen en bijeenkomsten
De raadsvergadering is hét moment dat de hele gemeenteraad bijeenkomt. Hier worden alle besluiten genomen. Alleen raadsleden mogen hieraan deelnemen.