Waardering voor bouw Campus de Terp

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft zijn waardering uitgesproken over samenwerkingsovereenkomst (SOK) Campus De Terp. Deze Campus wordt een ontmoetingsplaats voor jong en oud en biedt plaats aan onderwijs, kinderopvang, welzijn en sport zoals zwemmen en binnen- en buitensport. De Campus moet gebouwd worden aan de Terpweg in Wieringerwerf. De samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de gemeente Hollands Kroon, schoolbesturen en Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer. In deze overeenkomst staat onder andere dat de gemeente Hollands Kroon garant staat voor het bedrag van 13,25 miljoen euro voor de bouw van binnen- en buitensportvoorzieningen. Ook wordt er 6,1 miljoen vrijgemaakt voor onderwijshuisvesting. Hoewel er een aantal kritische vragen waren over de garantstelling, heeft de raad met 26 stemmen voor en 3 tegen ingestemd met het voorstel.