Foto van het MFA in Anna Paulowna

Raadsvergaderingen Hollands Kroon binnenkort weer fysiek?

Tijdens het presidium van dinsdagavond 16 september is er door de fractievoorzitters gediscussieerd of de gemeenteraad binnenkort weer fysiek kan gaan vergaderen. De raad vergadert namelijk sinds 7 april digitaal in verband met de coronamaatregelen. Voor- en tegenstanders van fysiek vergaderen zijn het eens dat veiligheid vooropstaat. Uitgangspunt is dat iedereen zich comfortabel moet voelen in de ruimte waar fysiek vergaderd wordt. Een vergadering gelijktijdig fysiek als digitaal organiseren, staat de Gemeentewet niet toe. Een raadsvergadering moet dus fysiek OF digitaal.

Als het gaat om beeldvormende vergaderingen en andere bijeenkomsten van de raad, vinden de fractievoorzitters dat dit prima digitaal kan tenzij deze een besloten karakter hebben. Voor de raadsvergaderingen zijn de meeste fractievoorzitters voor fysiek bijeenkomen als dit veilig kan, omdat er dan kwalitatief beter gedebatteerd kan worden. Voor de komende raadsvergadering van 1 oktober wordt geprobeerd deze fysiek mogelijk te maken.