Microfoon

Goed debat over datacenters

Donderdagavond 3 december is de extra raadsvergadering van 1 december over de datacenters hervat. Het vervolg op donderdagavond verliep gelukkig technisch vlekkeloos.

Door de raad werd debat gevoerd over de vestiging van datacenters in de gemeente. Conclusie, het college gaat door met de lopende initiatieven. Bestemmingsplan deelgebied B1 is dan het eerste plan wat in 2021 aan de raad wordt voorgelegd waarover de raad een besluit  moet nemen.

Vragen

Er zijn veel schriftelijke vragen gesteld door de raad. Het college heeft een deel van de vragen beantwoord en een deel niet. De reeds beantwoorde vragen staan op de site van de gemeente bij deze vergadering. Ze zijn terug te vinden onder punt 4 in de agenda. Voor wat betreft de nog aanvullend gestelde vragen heeft het college aangegeven hier meer tijd voor nodig te hebben en dat deze zo spoedig mogelijk aan de raad worden toegestuurd. Ook deze beantwoording wordt dan gepubliceerd.

Participatie

Dat er veel aandacht is voor de datacenters is duidelijk. De tot nu toe ingediende 105 zienswijzen bevestigen dit. De raad heeft aangegeven dat het betrekken van inwoners en andere belanghebbende bij dit onderwerp zeer belangrijk is. Alle zienswijzen weegt het college zorgvuldig af en waar nodig wordt het bestemmingsplan op punten aangepast. Op de website van de gemeenteraad staan de mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

Via deze link kunt u de vergadering terugkijken.