Gemeenteraad stemt in met beroep over verkeersstromen Agriport

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft op 29 juni ingestemd met het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’. De provincie vindt de verkeersstromen bij dit bestemmingplan niet goed geregeld. Daarom heeft de provincie een reactieve aanwijzing gegeven tegen dit plan. Dit betekent dat de provincie de start verhindert van het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ingestemd met een beroep hiertegen. De gemeente en de provincie zijn in overleg en hopen hier samen uit te komen.

Bescherm Wereld Erfgoed de Waddenzee, stop gaswinning
Tijdens de raadsvergadering donderdagavond hebben GroenLinks, PvdA, Anders! en ChristenUnie een motie ingediend. Hierin wordt het college opgeroepen om onder andere de demissionaire minister van Economische Zaken en Klimaat een aangetekende brief te sturen. Hierin moet worden aangegeven dat de gemeente Hollands Kroon tegen de vergunning is voor het winnen van fossiele brandstoffen in de Waddenzee. Met 19 stemmen voor en 9 tegen is deze motie aangenomen.

Raadsvergadering voortaan via de tv te volgen
Afgelopen donderdag was de raadsvergadering voor het eerst te volgen via de tv. Via Ziggo op kanaal 41 en KPN 1463.