Een laptop met een kop koffie en een schrift met pen

Gemeenteraad praat over zelfbewoningsplicht

Tijdens de uitzonderlijk korte raadsvergadering is toch een interessant onderwerp besproken. Partij van de Arbeid, GroenLinks en ChristenUnie dienden een motie in over zelfbewoningsplicht. Hierin werd het college opgeroepen om regels op te stellen voor woningen die gekocht worden door bedrijven als belegging. Die woningen worden dan te duur verhuurd. Verschillende partijen zijn van mening dat dit de prijzen op de woningmarkt verhoogt. De raad heeft hierover gesproken en steunt het idee. Hier kwam wel uit dat het iets ingewikkelder is om dit door te voeren. Het college heeft toegezegd dit uit te zoeken. Zij komen hier in september op terug. Met deze toezegging en de positieve discussie is de motie daarom ingetrokken