Gemeenteraad Hollands Kroon steunt unaniem verkeersveiligheid N248

Voor de start van de raadsvergadering op 17 december zijn door de initiatiefnemers van de petitie 'Maak kruising N248-Wadweg veilig', de 5941 handtekeningen aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad is van mening dat deze weg moet worden aangepakt. De motie verkeersveiligheid N248 is daarom unaniem aangenomen. Hierin wordt het college verzocht contact op te nemen met de provincie Noord-Holland en aan te dringen op een concreet plan van aanpak. De portefeuillehouder was blij met de motie en ziet het als een steun in de rug. 

 

Erfgoedverordening

In de wijziging erfgoedverordening is vrijwilligheid het uitgangspunt. Dat betekent dat de eigenaar van een uniek pand mag aangeven of hij/zij wil dat het pand op de gemeentelijke monumentenlijst komt. Als een pand op deze lijst staat, is het mogelijk om subsidie te krijgen. Hiermee wordt de eigenaar gesteund in het onderhoud aan het pand. Daarnaast zijn er regels verbonden aan aanpassingen aan het pand. Het aanvragen van een vergunning zorgt ervoor dat het historische uiterlijk van een pand niet zomaar kan veranderen. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel. 

Ondersteuning maatschappelijke instellingen

De gemeenteraad heeft ingestemd met de derde bestuursrapportage (berap) 2020. Deze staat in het teken van COVID-19 in verband met de extra kosten die de gemeente maakt door de Corona maatregelen. De raad heeft ingestemd met deze rapportage. Hierdoor wordt onder andere € 487.000,- gestort in de reserve Duurzaam Economisch Sociaal programma. Het doel van deze reserve is om ondersteuning te geven aan maatschappelijke instellingen die door de COVID-19 crisis getroffen zijn. Dit is een uitwerking van een in november aangenomen motie https://bit.ly/3nvr1Ln. Hierin werd het college door de gemeenteraad verzocht om een steunfonds te ontwikkelen. 

De motie voorbereidingsbesluit datacenters Hollands Kroon wordt ingetrokken. Hij komt op een ander moment terug volgens de indieners. Wilt u de andere stukken lezen of de vergadering terugkijken? Dat kan via https://bit.ly/2KdztAj.