Gemeenteraad Hollands Kroon last uitloopraadsvergadering in

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag bleek de agenda voller dan de tijd toeliet. Over de samenwerkingsovereenkomst Campus de Terp heeft de gemeenteraad zijn waardering uitgesproken naar iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

Regionale Energiestrategie (RES)

Het 'concept RES wensen en bedenkingen' kon rekenen op 3 amendementen en een motie. De amendementen die zijn ingediend waren om een zonnepark op het IJsselmeer te verbieden (VVD, CDA en SHK), zonne-energie op onrendabele agrarische grond toe te staan (CU,D66 en PVDA) en bevindingen van de Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland mee te nemen in het plan (GL). In de motie van LADA wordt het college opgeroepen om in het concept RES voorrang te geven aan technieken die energie besparen zoals isolatie en materiaalgebruik.

Uitloopraadsvergadering

Tijdens de uitloopraadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de besproken onderwerpen en de andere stukken die op de besluitvormende agenda staan. Deze vergadering is op dinsdag 6 oktober om 20:00 uur te volgen via de livestream.