Foto van het MFA in Anna Paulowna

Gemeenteraad Hollands Kroon akkoord met voorstellen kadernota's gemeenschappelijk regelingen

Hollands Kroon werkt met veel andere gemeenten samen. Dat doen we in zogenoemde ‘gemeenschappelijke regelingen’ (GR). Om de taken van die regeling uit te voeren, worden aparte organisaties opgericht. De gemeenten zorgen voor het geld. En de organisaties voeren daarvoor de afgesproken taken uit. Een voorbeeld van een bekende GR is de GGD Hollands Noorden. De organisaties die het werk uitvoeren leveren ieder jaar een eigen kadernota aan bij de deelnemende gemeenten. Hierin staat beschreven op welke taken zij zich het komende jaar richten en welk geld daarvoor nodig is. De gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten moeten hiermee instemmen. Op donderdag 18 februari heeft de raad ingestemd met alle voorstellen van het college voor deze kadernota’s. Voor een aantal GR was het voorstel een zienswijze in te dienen zoals besproken in de Regionale Raadscommissie Noordkop.