Foto van het MFA in Anna Paulowna

Bomvolle agenda gemeenteraad Hollands Kroon

De gemeenteraad van Hollands Kroon had donderdagavond een bomvolle agenda. Op de agenda stond onder andere de Regionale Energie Strategie Noord Holland Noord, de transitievisie warmte en het bestemmingsplan van de Mientweg 46 in Lutjewinkel. Daarnaast zijn er veel moties ingediend. Onder andere over kernenergie, winturbines en het hospice.

Schone en duurzame regio

Met elkaar naar een schone een duurzame regio. Dat is de titel van de Regionale Energie Strategie Noord Holland Noord 1.0 (RES NHN).Deze is door onze regio opgesteld. In de RES NHN staan de plannen voor het grootschalig opwekken van wind- en zonne-energie. Maar ook het mogelijk inzetten van duurzame warmtebronnen. De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft ingestemd met het voorstel.

Mientweg 46 Lutjewinkel

Het voorstel van de Mientweg 46 in Lutjewinkel is voor de 3e keer bij de gemeenteraad voorgelegd. De vorige keren heeft de gemeenteraad aangegeven dat de aanvrager eerst in gesprek moet met de omwonende. Afgelopen dinsdag hebben omwonenden opnieuw ingesproken. Zij gaven aan zich zorgen te maken over het "Nobelbos" en dat de participatie nog niet (genoeg) opgang is gekomen. De raad was over dit onderwerp zeer verdeeld om verschillende redenen. Met 22 tegen en 5 voor is het voorstel niet aangenomen.

Een vergadering vol moties

OHK en VVD hebben een motie ingediend over kernenergie. Zij verzochten het college om, samen met de provincie en andere gemeenten, een plan te ontwikkelen voor kernenergie. De raad was hierin verdeeld. De voorstanders vonden een plan maken een goede ontwikkeling. De tegenstanders gaven vooral aan dat kernenergie (nog) niet op gemeentelijk niveau thuis hoort. De meerderheid stemde tegen.

OHK en LADA diende samen een motie in over windturbines. Zij geven aan geen voorstanders te zijn van windturbines op het IJsselmeer en langs de IJsselmeerkust. Zij vragen het college bij de omliggende gemeenten aan te dringen hun plannen hiervoor ook te herzien. Deze motie is aangenomen.

PvdA heeft een motie ingediend om het hospice in Hollands Kroon te steunen. Het hospice is bezig met fondsenwerving. De motie was bedoeld om het hospice meer tijd te geven en €200.000,- voor te schieten. De raad draagt het hospice een warm hart toe. Daarom heeft de raad het college opgedragen met het bestuur van het hospice in gesprek te gaan. Dit heeft de wethouder toegezegd. Daarom is de motie ingetrokken.

Terugkijken?

De vergadering is terug te kijken via https://bit.ly/356hvXv.