Iemand typt iets op een laptop

Beslissing uitbreiding datacenters Middenmeer wordt verschoven

Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van datacenters op Agriport in Middenmeer is van de komende raadsagenda gehaald. Dit heeft het presidium gisteravond besloten. Op donderdag 27 mei stond dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad van Hollands Kroon. De verwachting is dat de raad op z’n vroegst op donderdag 1 juli over dit onderwerp vergadert.
De reden van uitstel is dat de gemeenteraad nog niet een goede beslissing kan nemen. Er ontbreekt ten eerste nog informatie, vinden sommige partijen. Ten tweede bespreekt de provincie eerst nog de strategie van de datacenters en dat is waarschijnlijk half juni. Als die bespreking later gehouden wordt, is het zelfs mogelijk dat de beslissing over de datacenters (het bestemmingsplan) pas na de zomervakantie op de agenda van de raad komt. Er is veel belangstelling voor dit onderwerp bij de inwoners van Hollands Kroon. Dat is te zien aan de 105 zienswijzen.

Uitzending terugkijken?
Wilt u weten wat hierover is gezegd tijdens het presidium gisteravond? De uitzending is terug te zien via deze link.  

Contact opnemen
Wilt u contact opnemen met de gemeenteraad? In dit overzicht staan de mogelijkheden.