Foto van het MFA in Anna Paulowna

Coalitieakkoord 2022-2026

Dit is het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan vertrouwen’. Voor de bestuursperiode 2022 – 2026 vormen de fracties van Onafhankelijk Hollands Kroon, Senioren Hollands Kroon, GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66 een brede coalitie.