Artikelen

Klankbordgroep raadscommunicatie

Microfoon

Raadscommunicatie is communicatie van en over de gemeenteraad. Sinds september 2019 is de griffie uitgebreid met een raadscommunicatieadviseur. De raadscommunicatie is steeds in ontwikkeling. Alle plannen en ideeën om inwoners beter te betrekken en te informeren worden besproken met de klankbordgroep raadscommunicatie.

Werkgeverscommissie

Mensen bedenken een plan

De raad is de werkgever van de griffier en de griffie. De raad benoemt en ontslaat de griffier en de griffiemedewerkers. Maar met 29 raadsleden zijn het veel meningen als het bijvoorbeeld gaat over de selectie en het beoordelen van de griffier en de griffiemedewerkers. Daarom is er een werkgeverscommissie.

Agenda van de raad 

Iemand typt iets op een laptop

Het presidium bereidt de agenda van de raad voor. Dit zijn alle vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Het presidium stelt de lange termijnagenda, afgekort LTA, van de gemeenteraad vast. Dit is een hulpmiddel voor het maken van de definitieve agenda. De raad gaat over zijn eigen agenda

Presidium

Iemand schrijft iets op papier

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. De griffier is in de vergadering van het presidium aanwezig. Een lid van het presidium kan zich altijd laten vervangen door een fractielid of een fractieondersteuner.