Artikelen

Agenda van de raad 

Iemand typt iets op een laptop

Het presidium bereidt de agenda van de raad voor. Dit zijn alle vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Het presidium stelt de lange termijnagenda, afgekort LTA, van de gemeenteraad vast. Dit is een hulpmiddel voor het maken van de definitieve agenda. De raad gaat over zijn eigen agenda

Presidium

Iemand schrijft iets op papier

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. De griffier is in de vergadering van het presidium aanwezig. Een lid van het presidium kan zich altijd laten vervangen door een fractielid of een fractieondersteuner.

Het seniorenconvent

Mensen overleggen aan tafel

De raad van Hollands Kroon heeft een seniorenconvent, wie zitten hierin?
Het seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters en de voorzitter van de raad. De griffier is bij de vergadering aanwezig. Een fractievoorzitter kan zich laten vervangen door de plaatsvervangend fractievoorzitter.

Inspreekuur

Microfoon

Maakt u zich zorgen over een onderwerp uit uw buurt? Misschien bent u juist voorstander en wilt u ons dat laten weten. Kom dan naar het inspreekuur. Daar krijgt u de ruimte om uw bezwaren, wensen of gedachten met ons te delen.