Artikelen

Gemeenteraadsverkiezingen

website

Waarom stem ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kiest dan de leden van de gemeenteraad. De kandidaten op wie u kunt stemmen zijn inwoners die zich verkiesbaar hebben gesteld. Degenen met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad. Zij vertegenwoordigen de inwoners van Hollands Kroon. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen Hollands Kroon gemaakt gaan worden.

Toetsingskamer

Vergrootglas

De gemeente Hollands Kroon heeft een rekenkamer die we toetsingskamer noemen. De rekenkamer bestaat uit 8 raadsleden. Elk jaar maken zij een lijst met onderwerpen die ze willen onderzoeken. Dit doen zij samen met de concerncontroller.