Artikelen

Toetsingskamer

Vergrootglas

De gemeente Hollands Kroon heeft een rekenkamer die we toetsingskamer noemen. De rekenkamer bestaat uit 8 raadsleden. Elk jaar maken zij een lijst met onderwerpen die ze willen onderzoeken. Dit doen zij samen met de concerncontroller.

Klankbordgroep raadscommunicatie

Microfoon

Raadscommunicatie is communicatie van en over de gemeenteraad. Sinds september 2019 is de griffie uitgebreid met een raadscommunicatieadviseur. De raadscommunicatie is steeds in ontwikkeling. Alle plannen en ideeën om inwoners beter te betrekken en te informeren worden besproken met de klankbordgroep raadscommunicatie.

Werkgeverscommissie

Mensen bedenken een plan

De raad is de werkgever van de griffier en de griffie. De raad benoemt en ontslaat de griffier en de griffiemedewerkers. Maar met 29 raadsleden zijn het veel meningen als het bijvoorbeeld gaat over de selectie en het beoordelen van de griffier en de griffiemedewerkers. Daarom is er een werkgeverscommissie.