Artikelen

Raadscafé

In gesprek

Wat is het raadscafé?
Het raadscafé is een mogelijkheid voor inwoners, bedrijven of instanties (hierna: inwoner) om met raadsleden in gesprek te gaan. Dit kan gaan over een onderwerp wat staat op de agenda, maar dat hoeft niet.

Wat is een raadsvergadering?

Raad

De raadsvergadering is hét moment dat de hele gemeenteraad bijeenkomt. Hier worden alle besluiten genomen. Alleen raadsleden mogen hieraan deelnemen.

Een gemeenteraadslid heeft veel vergaderingen. Meestal zijn dit beeldvormende of informerende vergaderingen. De raadsvergadering zelf is maar ongeveer één keer per maand, maar is wel de belangrijkste.

Coalitievorming Hollands Kroon verder met Onafhankelijk Hollands Kroon, Senioren Hollands Kroon, GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66.

Mensen bedenken een plan

Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is op initiatief van Onafhankelijk Hollands Kroon uitgebreid met alle politieke partijen gesproken om de mogelijkheden voor coalitievorming  te onderzoeken.

Ideeënmarkt 22 december 2022

Ideeënmarkt

Heeft u een idee om Hollands Kroon veiliger, leuker, socialer of beter te maken? Vertel het een raadslid tijdens de ideeënmarkt en mogelijk wordt uw idee uitgevoerd. Voorbeelden van ideeën zijn: een voorziening voor uw sportvereniging, activiteiten of voorzieningen voor jongeren, aanleggen van een park, het plaatsen van een kunstwerk, ondersteuning voor culturele activiteiten of misschien een financiële bijdrage voor een buurtproject.