Stethoscoop op computer

Werkgroep voorbereiding BOB-model

De raad vergadert volgens het BOB-model. BOB is een afkorting voor Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend. Maar is dit wel een goede manier? Over deze vraag buigt de werkgroep 'Voorbereiding BOB-model' zich. Elke gemeenteraad doet het op zijn eigen manier. Er zijn dus genoeg andere manieren. Tijdens de evaluatie van het BOB-model wordt besproken hoe het gaat en of er nog aanpassingen nodig zijn. 

Dit wordt besproken tijdens de evaluatie van het BOB model. 

Uitleg bob-model