Mensen overleggen aan tafel

Werkgroep bestuurlijke vernieuwing

De 4 kop gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon werken regelmatig samen. Hierdoor is het goed als raads- en collegeleden elkaar ontmoeten zonder direct zaken te doen. Daarom organiseert elke jaar 1 van deze gemeente een dag om te samen te komen.

Bij Hollands Kroon wordt dit georganiseerd door de 'Werkgroep bestuurlijke uitwisseling'. In deze werkgroep zitten Willem Groot en Hans van Tongerlo. Samen met de griffie(r) en de burgemeester bedenken zij een programma voor deze dag.

In 2021 is Hollands Kroon gastheer. Het programma is vanwege de corona al twee keer uitgesteld. Het programma staat nu voor 27 augustus ingepland.