4 personen die elkaar een boks geven

Wat doet de griffie?

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden. De griffie van Hollands Kroon bestaat uit: 

Werkzaamheden die onder andere worden uitgevoerd door de griffie zijn: 

  • voorbereiden, plannen en ondersteunen van alle vergaderingen, bijeenkomsten en afspraken van de gemeenteraad;
  • advies aan en ondersteuning van raadsfracties en raadsleden;
  • secretariële en administratieve ondersteuning van de gemeenteraad; 
  • technische ondersteuning;
  • verzorgen van de communicatie vanuit en door de gemeenteraad.