Speeltuin

Klankbordgroep sociaal domein

Het sociaal domein is de Jeugdzorg, de Participatiewet (vroeger heette dit de sociale werkvoorziening) en de Wet Maatschappelijke Organisatie (WMO). Het sociaal domein is in 2015 gestart.

Het rijk heeft gezegd dat de gemeenten dit moeten regelen. Sindsdien worstelen gemeenten met hoe het geld verstandig verdeeld kan worden. Daar zijn duidelijke en meetbare uitgangspunten voor nodig. Deze punten probeert de werkgroep Sociaal Domein goed te beschrijven met de mensen die ermee te maken hebben: de ambtenaar, de wethouder, de cliënten en de zorgverleners. De klankbordgroep brengt verslag uit aan de gemeenteraad en heeft ook een adviserende rol.

In de klankbordgroep sociaal domein zitten de volgende leden: