Microfoon

Inspreekuur

Maakt u zich zorgen over een onderwerp uit uw buurt? Misschien bent u juist voorstander en wilt u ons dat laten weten. Kom dan naar het inspreekuur. Daar krijgt u de ruimte om uw bezwaren, wensen of gedachten met uw gemeenteraad te delen.

Zo werkt het:

  • Het inspreekuur is op dinsdagavond in dezelfde week als de raadsvergadering.
  • Het inspreekuur is openbaar, iedereen kan hierbij aanwezig zijn.
  • Wilt u gebruikmaken van het inspreekuur? Meldt u dan maximaal 24 uur voor de start van het inspreekuur aan via het inschrijfformulier. De griffie neemt dan contact met u op. De griffie vertelt dan ook wat u kunt verwachten tijdens het inspreekuur.
  • Na uw aanmelding vermelden wij uw naam en het onderwerp in de agenda van het inspreekuur. De agenda is openbaar en staat op de website. U kunt in het contactformulier aangeven als u niet wilt dat uw naam hierin wordt vermeld.
  • Omdat tijdens het inspreekuur de gemeenteraad wordt toegesproken, zijn wethouders hierbij niet aanwezig.
  • Als u er bent, meldt u dan bij de griffier.
  • U hebt maximaal 5 minuten spreektijd. Dit is ongeveer één A4.
  • Na uw spreektijd kunnen raadsleden nog met u in gesprek gaan.

Als er meer dan 6 sprekers zijn wordt de spreektijd verkort door de voorzitter.