website

Gemeenteraadsverkiezingen

Waarom stem ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kiest dan de leden van de gemeenteraad. De kandidaten op wie u kunt stemmen zijn inwoners die zich verkiesbaar hebben gesteld. Degenen met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad. Zij vertegenwoordigen de inwoners van Hollands Kroon voor 4 jaar. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen Hollands Kroon gemaakt gaan worden.

Invloed gemeenteraad op de besluiten van de gemeente
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden bepalen democratisch het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. Bijvoorbeeld over onderwijs, kunst en cultuur of nieuwbouw. Andere taken van de gemeenteraad zijn:

- controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Wanneer nodig kan de gemeenteraad bijsturen;
- de begroting en het financiële jaarverslag van de gemeente controleren;
- contact houden met inwoners van de gemeente.

Zetelverdeling gemeenteraad na de verkiezingen
Elke zetel is een plek in de gemeenteraad van de gemeente. De gemeenteraad van Hollands Kroon bestaat uit 29 zetels. Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt u op één van de kandidaten van de politieke partijen. Hoe meer stemmen op de kandidaten van een partij zijn uitgebracht, hoe meer zetels deze partij krijgt. 

Het Centraal Stembureau verdeelt de zetels en restzetels over de partijen. Dit gebeurt op basis van de uitgebrachte stemmen. Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt het Centraal Stembureau vast welke kandidaten worden toegelaten in de gemeenteraad. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden

Waar en wanneer kan ik stemmen?
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op 14 en 15 maart zijn er 4 locaties open en op 16 maart 18 locaties. Hier vindt u het volledige overzicht.

Op wie kan ik stemmen?
In 2022 doen 8 politieke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze pagina staan alle standpunten van deze politieke partijen.

Heeft u nog een vraag die niet wordt beantwoord?
U kunt uw vragen mailen naar verkiezingen@hollandskroon.nl.