Iemand typt iets op een laptop

Agenda van de raad 

Voorbereiding agenda
Het presidium bereidt de agenda van de raad voor. Dit zijn alle vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Het presidium stelt de lange termijnagenda, afgekort LTA, van de gemeenteraad vast. Dit is een hulpmiddel bij het plannen van alle bijeenkomsten. De raad gaat uiteindelijk over zijn eigen agenda. Wanneer een raadslid iets in de agenda wil wijzigen kan dit ook nog worden voorgesteld tijdens de raadsvergadering.

Agendapunten
Het presidium plaatst voorstellen op de agenda van de raad. Dit kunnen voorstellen zijn van het college, van de raad zelf, een commissie en ingediende burgerinitiatieven. Het presidium geeft op de agenda aan wat het doel van de behandeling is: beeldvormend, oordeelvormend of besluitvormend.

Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
Ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst. Bijvoorbeeld brieven of mails van inwoners, maar ook memo’s van het college om de raad te informeren. De griffier zorgt ervoor dat deze lijst aan de leden van de raad bekend wordt gemaakt. Alle ingekomen stukken kunnen door de leden van de raad worden gelezen. De raad stelt tijdens de raadsvergadering de lijst met ingekomen stukken vast. Op verzoek van een raadslid kan de voorgestelde wijze van afhandeling van onderwerpen op de ‘lijst ingekomen stukken’ (LIS) worden gewijzigd.

Openbare kennisgeving en toegang tot stukken
De vergaderingen en bijeenkomsten van de raad worden aangekondigd op de website. Agenda's met stukken die daarbij horen worden openbaar op de website van Hollands Kroon geplaatst, tenzij de bijeenkomsten besloten zijn. Als er geheimhouding nodig is voor bepaalde stukken, zorgt de griffier ervoor dat de raadsleden deze kunnen inzien.